Terug naar vakkundig

Zo hoopt zorgmanager Nikita het verschil te maken

Als onderdeel van het Versterken van de lijnorganisatie werft Kwintes sinds 2021 tien extra zorgzorgmanagers, zodat er meer tijd en ruimte komt voor de teams en de zorg voor cliënten. Nikita van Dijkhuizen is één van die nieuwe zorgmanagers. Zij startte in 2022 bij Kwintes en ontwikkelde zich met hulp van het Management Development-programma in korte tijd tot een waardevolle kracht.

Voordat Nikita de stap zette naar Kwintes, werkte ze als teamcoördinator bij een GGZ-instelling in Utrecht. ‘Ik wilde graag een managementfunctie en was klaar om mijn horizon te verbreden’, vertelt ze. ‘Via-via had ik al mooie verhalen gehoord over Kwintes. Dus toen ik de vacature in Almere zag, besloot ik te solliciteren.’

Meer lucht

Sinds september 2022 stuurt Nikita bij Kwintes twee locaties voor beschermd wonen aan. ‘Ik moest best wennen. Vooral aan de grootte van de organisatie, de verschillende pijlers waarmee we werken en aan alle locaties. Ik merkte al snel dat de teams de nabijheid van een zorgmanager hadden gemist. Eerdere managers hadden veel teams en taken, en stonden daardoor meer op afstand. Zorgmedewerkers hadden soms het gevoel dat ze aan het zwemmen waren.’

De komst van de extra zorgmanagers geeft de zorgteams lucht, merkt Nikita. ‘Taken worden nu over meer zorgmanagers verdeeld en ook anders georganiseerd. Neem de roostering. Voorheen planden teams hun eigen werk, maar nu wordt dat regionaal gedaan. Dat is overzichtelijker en efficiënter, waardoor medewerkers meer tijd hebben voor zorg. We bevinden ons nog in de opstartfase, maar ik verwacht dat het teams meer tijd en ruimte gaat geven. In een krappe arbeidsmarkt hebben we dat ook nodig.’

Ervaringen uitwisselen

Samen met de andere zorgmanagers volgt Nikita het Management Development-programma van Kwintes. ‘Ik volg nu met vier collega’s een studietraject. Eens in de twee weken krijgen we modules over inspirerend leidinggeven, veranderprocessen en bedrijfsvoering. Deels theorie, maar we delen ook ervaringen en oefenen verschillende leiderschapsstijlen met rollenspellen. Ik vind het heel waardevol om met gelijkgestemden in gesprek te gaan en handvatten te krijgen.’

‘Tijdens de bijeenkomsten vormen we ook actieleergroepen, waarmee we dieper ingaan op bepaalde thema’s. Met een groepje zorgmanagers buig ik me nu over het opwaarderen van de arbeidsvoorwaarden binnen Kwintes. Denk aan bonussen voor het aanbrengen van nieuwe collega’s. Met onze ideeën willen we van Kwintes een nog aantrekkelijkere werkgever maken. Je moet alles uit de kast halen in tijden van personeelstekorten. Het mooie is dat we de ideeën meteen kunnen toetsen aan onze eigen praktijk: zijn ze makkelijk uitvoerbaar of is er wat extra’s nodig?’

Vertaalslag maken

Alle keuzes die Nikita als leidinggevende maakt, hebben effect op de bewoners van ‘haar’ beschermd wonen-locaties. ‘We zien vaker cliënten met complexere problematiek. Vooral jongvolwassenen hebben duidelijk een grotere rugzak dan vroeger. Dat betekent dat we een steeds bredere groep onder één dak opvangen. Dat kan best een struggle zijn voor begeleiders. Als zorgmanager maak ik de vertaalslag tussen wat de cliënt nodig heeft, en hoe we dat als team kunnen bieden. Zo hoop ik het verschil te maken. Nu, en in de toekomst.

Ben jij iemand die gemakkelijk verbinding maakt en stevig in zijn schoenen staat? Dan is de rol van zorgmanager in Gouda op jouw lijf geschreven! Bekijk hier de vacature!

Meer over 2022

Zo zorgen RIBW’s samen voor meer e-health op de werkvloer

Veel zorginstanties zijn bezig met e-health. Toch is het vaak nog geen vast onderdeel van de reguliere zorg. Om digitale…

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op…

‘Ervaringskennis als bloedbaan door de organisatie’

Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische kwetsbaarheden. In 2022 startten we hiervoor Vakgroep Deskundige…