Terug naar vakkundig

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op hun geldzaken te krijgen. De ervaringen hiermee zijn goed, maar wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Om te bepalen of ons aanbod voldoende aansluit op de behoefte van cliënten, doet Kwintes onderzoek.

‘Als je de grip op je financiën kwijt bent, kan dat je hoofd volledig in beslag nemen’, vertelt budgetcoach Fenneke van Vegten. ‘Vaak overzien cliënten hun geldzaken niet, waardoor ze verkeerde keuzes maken. Betalingsachterstanden worden dan alleen maar groter en dat leidt tot veel stress en onzekerheid. Financiële problemen staan het herstel in de weg én beperken de zelfredzaamheid. Des te belangrijker om hier voldoende aandacht aan te besteden.’

Unieke financiële begeleiding

Kwintes startte daarom in 2011 met budgetbeheer en -coaching. Voorheen ondersteunde de persoonlijk begeleider cliënten bij geldzaken, maar dat bleek in de praktijk vaak een pittige extra taak. ‘Persoonlijk begeleiders zijn er om meerdere uitdagingen in het leven van de cliënt te bespreken. Het is zonde als ze veel of zelfs al hun tijd kwijt zijn aan het oplossen van financiële problemen’, legt Fenneke uit. ‘Daarom is onze functie in het leven geroepen. Wij nemen alle tijd om deelnemers stap voor stap te begeleiden naar meer inzicht in en eigen regie over hun geldzaken.’ Voordeel is dat veel budgetcoaches een achtergrond hebben als persoonlijk begeleider. ‘We begrijpen dus goed wat er op de achtergrond speelt bij cliënten en kunnen dat meenemen in onze aanpak. Dat maakt de financiële begeleiding van Kwintes vrij uniek.’

Behoefte aan meer inzicht

Om meer inzicht te krijgen in de impact van de financiële begeleiding, startten Kwintes-onderzoekers Diana Roeg en Wendy Albers een onderzoek. Beiden zijn aangesloten bij de Universiteit van Tilburg. ‘Er is in Nederland nog maar weinig onderzoek gedaan naar de financiële problemen en zorgbehoeften van cliënten die begeleid of beschermd wonen’, vertelt Wendy. ‘Opmerkelijk, want geldproblemen hebben een enorme impact op hun leven. Dat maakt onze analyse heel waardevol voor alle betrokkenen.’

Alle input verzamelen

Diana en Wendy brengen twee zaken in kaart: ‘Enerzijds de aard en omvang van de financiële problemen van cliënten van Kwintes. En anderzijds de visie van cliënten en begeleiders op de budgetbegeleiding’, vertelt Wendy. Hiervoor namen de onderzoekers een enquête af onder ruim 70 budgetcoaches en persoonlijk begeleiders, onder wie Fenneke. Ook hielden ze 28 kwalitatieve interviews met cliënten en spraken ze in 4 focusgroepen met begeleiders, budgetcoaches en -beheerders over hun perspectief op financieel herstel en hun ervaringen met financiële begeleiding. Momenteel zetten de onderzoekers de resultaten op papier.

Wetenschap en praktijk combineren

De uitkomsten verwerken Diana en Wendy eerst in een wetenschappelijk artikel. ‘Daarnaast maken we een praktijksamenvatting voor onze budgetbeheerders en -coaches’, vertelt Wendy. ‘Samen met hen kijken we hoe we de opgedane kennis kunnen inzetten binnen Kwintes. Ik vind het belangrijk om in dit onderzoek wetenschap en praktijk te combineren. Zo kom je tot betere adviezen.’ De resultaten worden straks op een toegankelijke manier met de hele organisatie gedeeld. ‘We zoeken nog naar de beste manier. Dan kun je denken aan een factsheet of een bijeenkomst.’

Relevant voor buitenwereld

‘Het wetenschappelijke artikel delen we met vakbladen en branchevereniging Valente’, zegt Wendy. ‘Kwintes is namelijk een mooie casestudy. We zijn een grote instantie en hebben het onderzoek Kwintes-breed uitgevoerd. Hierdoor kregen we inzicht in de ervaringen van een diverse groep cliënten en budgetcoaches. Dat maakt de resultaten waardevol voor andere zorgorganisaties die financiële begeleiding bieden. We verwachten de uitkomsten deze zomer te kunnen delen.’

Meer over 2022

Nieuwe tool helpt OR beter luisteren naar medewerkers

Wat vinden medewerkers van Kwintes nou echt belangrijk in hun werk? Wat hebben ze nodig, en wat missen ze? Om…

‘Ervaringskennis als bloedbaan door de organisatie’

Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische kwetsbaarheden. In 2022 startten we hiervoor Vakgroep Deskundige…

Drie resultaten van de Centrale Cliëntenraad

Via de Centrale Cliëntenraad denken cliënten mee over de ontwikkeling van beleid bij Kwintes. Rolf van de Poll, vicevoorzitter van…