Terug naar verbinden

Nieuwe tool helpt OR beter luisteren naar medewerkers

Wat vinden medewerkers van Kwintes nou echt belangrijk in hun werk? Wat hebben ze nodig, en wat missen ze? Om medewerkers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, gaat onze Ondernemingsraad (OR) op verschillende manieren met hen in gesprek. In 2022 zetten ze hierbij een nieuwe tool in.

De OR Dialoog. Zo heet de vragenlijst waarmee de OR polst wat er leeft bij medewerkers. ‘Eerder bevroegen we mensen via SurveyMonkey’, vertelt OR-lid Louise de Blecourt. ‘Maar het viel tegen hoeveel mensen we daarmee bereikten. Ook twijfelden we over het gebruik van meerkeuzevragen. Stuur je daarmee de antwoorden niet te veel? En krijg je zo dan wel écht de mening van mensen?’

Antwoorden wegen

De OR Dialoog werkt met twee vragenrondes. In de eerste ronde krijg je open vragen. In ronde twee zie je een aantal willekeurig gekozen antwoorden van collega’s, met de vraag: in hoeverre geldt dit ook voor jou? ‘Dit keer gingen de vragen over werkplezier en arbeidsomstandigheden’, zegt OR-voorzitter Daphne van den Hoek. ‘De OR Dialoog bundelt de meningen en komt met een top 5.’ Louise: ‘De tool herkent ook synoniemen en woordgroepen. Als de ene medewerker het heeft over appels en de ander over fruit, dan weet de tool dat dit bij elkaar hoort.’

Beter vertegenwoordigen

De tool geeft inzicht in wat mensen belangrijk vinden. De medewerkers waren positief over het sterke teamgevoel en de zingeving die ze in hun werk ervaren. Dat verrast de OR niet. ‘Het zijn precies de redenen waarom veel mensen voor de zorg kiezen’, zegt Daphne. Daarnaast legde de OR Dialoog ook verbeterpunten bloot, onder andere over waardering en erkenning. Louise: ‘Door open vragen te stellen kwamen we erachter dat dit voor de één gaat over salaris en voor de ander over faciliteiten om het werk goed te kunnen doen.’

Na de resultaten van de OR Dialoog besloot de OR nieuwe speerpunten te kiezen. Het verbeteren van de interne communicatie, erkenning en waardering van medewerkers, één organisatie, één Kwintes, en binden en boeien van medewerkers. Zo wil ze de medewerkers nog beter vertegenwoordigen. Louise: ‘Organisaties steken in een krappe arbeidsmarkt veel energie in het werven van nieuwe medewerkers. Maar mensen die er al werken zijn minstens zo belangrijk. Die moet je koesteren, en hun kennis en creativiteit benutten.’

Meteen in actie

Daarnaast besprak de OR de uitkomsten met de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. ‘Dat was een goed gesprek’, blikt Daphne terug. ‘We hebben gebrainstormd over verbeteringen. Hier bedachten we de digitale check-ins voor medewerkers en het management, en ontstond ook het idee van de interne blogs van bestuurder Ineke van Hooff. Zo neemt ze medewerkers mee in wat speelt in de organisatie. De OR heeft ook een initiatiefvoorstel gedaan voor het oprichten van een personeelsvereniging. Dit wordt nu opgepakt.’

Meer reacties

Ook in 2023 wordt de OR Dialoog ingezet. ‘Daarna besluiten we of we doorgaan met deze specifieke tool’, zegt Daphne. ‘Dat we met een vergelijkbare tool verder willen staat al wel vast.’ Voordat de vragenlijst eruit kan, moet de OR eerst nog aan wat knoppen draaien. ‘Hoewel meer mensen de vragenlijst invulden dan voorheen, viel de respons toch wat tegen.’

Nieuwe balans

Aansluiten bij wat medewerkers willen en nodig hebben, dat blijft een zoektocht, benadrukt Daphne. ‘Het zorglandschap is de afgelopen jaren enorm veranderd. En zo kan er een groot verschil ontstaan tussen wat medewerkers gewend waren en belangrijk vinden, en dat wat mogelijk is. Juist daarom is het zo belangrijk om als organisatie goed te luisteren én duidelijk te communiceren. Dan kan er een nieuwe balans ontstaan.’

Meer over 2022

Tijd voor de cliënt: alle begeleidingsuren geregistreerd

Cliënten hebben recht op goede zorg – ongeacht een krappe arbeidsmarkt of druk op de zorgtarieven. Dus bouwen we met…

De Manege in Gouda: meer activeringsuren, meer impact

Cliënten verdienen een zinvolle daginvulling. Hoe vaker je activiteiten aanbiedt, hoe positiever het effect op de bewoners. Dat merkten ze…

GGD Flevoland en centrumgemeente Almere positief over zorgkwaliteit locatie Balistraat

Een mooi moment voor onze beschermd wonen-locatie aan de Balistraat in Almere. In 2023 werd onze zorgkwaliteit daar beoordeeld. Toezichthouder…