Vakkundig

Elk mens heeft een eigen verhaal. Wat werkt voor de één, werkt niet automatisch voor de ander. We sluiten daarom aan bij het verhaal en de vraag van de cliënt en onderzoeken vervolgens wat werkt. 

Professionele- en ervaringskennis en methodieken

Hiervoor gebruiken we onze professionele- en ervaringskennis en methodieken. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. We zoeken continu naar verdere vernieuwing en ontwikkeling van onze werkwijzen en interventies.

‘Weloverwogen keuzes in een veranderend zorglandschap’

Nieuwe wetten en veranderende zorgtarieven beïnvloeden het zorglandschap, en dus ook Kwintes. ‘We moeten nú duidelijke keuzes maken om onze cliënten ook in de toekomst goed te blijven begeleiden’, zegt bestuurder Ineke van Hooff.

Spraakgestuurd rapporteren: app ontlast begeleiders

De zorg mag dan mensenwerk zijn, steeds vaker helpt technologie medewerkers van Kwintes een handje. Met de app Smart Rapporteren bijvoorbeeld, waarmee onze ambulante begeleiders hun rapportages inspreken. Gewoon op hun smartphone. ‘Ik merkte meteen hoeveel rust het geeft in je hoofd.’

Zo hoopt zorgmanager Nikita het verschil te maken

Als onderdeel van het Versterken van de lijnorganisatie werft Kwintes sinds 2021 tien extra zorgzorgmanagers, zodat er meer tijd en ruimte komt voor de teams en de zorg voor cliënten. Nikita van Dijkhuizen is één van die nieuwe zorgmanagers. Zij startte in 2022 bij Kwintes en ontwikkelde zich met hulp van het Management Development-programma in korte tijd tot een waardevolle kracht.

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op hun geldzaken te krijgen. De ervaringen hiermee zijn goed, maar wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Om te bepalen of ons aanbod voldoende aansluit op de behoefte van cliënten, doet Kwintes onderzoek.

5780

Cliënten

1914

Medewerkers in loondienst

7,9

Cliënttevredenheidscijfer