Vertrouwen

Iedereen heeft eigen krachten en kwetsbaarheden. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten bij hun herstel en het krijgen en behouden van de verantwoordelijkheid over hun eigen leven.

Iedereen bezit talenten

Dit doen we vanuit het vertrouwen dat iedereen talenten bezit om te leren, te groeien en te veranderen. Cliënten geven we daarom de regie over hun eigen begeleiding. We betrekken hen bij elke stap in het proces. Zij kunnen er op vertrouwen dat Kwintes toegankelijk en beschikbaar is als zij ons nodig hebben. In 2021 uitte vertrouwen zich in een nieuwe medezeggenschapsregeling en binding tussen cliënten en nieuwe buren.

Nieuwe Medezeggenschapsregeling: gelijke stem voor cliënt

Via de Centrale Cliëntenraad (CCR) denken cliënten mee over de plannen en besluiten van Kwintes. En dankzij de nieuwe Medezeggenschapsregeling is hun stem belangrijker dan ooit. ‘Goed voor de organisatie én voor de cliënt’, vindt CCR-voorzitter Andrea de Ridder?

Warme band met de buren draagt bij aan herstel

Vijftien mensen met én zonder psychosociale kwetsbaarheid wonen sinds 2021 naast en met elkaar in de Jan Steenstraat in Woerden. Bij het project WijCk Wonen draagt het contact met de buren bij aan het herstelproces. ‘Een groet, gesprekje, kop koffie of samen iets doen. Omzien naar elkaar zit in de kleine dingen, maar het effect is groot.’

Eerst een huis: leren van Finland

Van 17.800 daklozen in 2009 naar 39.300 in 2019. In Nederland komen steeds meer mensen op straat te staan. En de aantallen blijven stijgen. In Finland daarentegen is het aantal daklozen al jaren stabiel na een gestage afname. Zorgmanager Harro Koeleman van Kwintes nam een kijkje in het Scandinavische land. Wat kunnen we leren?

Het Veer: tussenstation met rust en aandacht

Wonen in de wijk is een mooi streven, maar wat als het nog te vroeg is? Of als mensen een terugval krijgen? Dan is er Het Veer, een bosrijke plek aan de rand van Amersfoort. Op deze unieke locatie bieden Kwintes en GGz Centraal samen zorg aan de bewoners. Mirjam Beumer en Mark Wisse vertellen over de kracht van kruisbestuiving en werkplezier.

1293

Certificaten Leren & Ontwikkelen medewerkers

340

Vrijwilligers

192

Stagiaires