2021:
Een jaar van zaaien

Corona en daarnáást de vernieuwde Wlz, flinke ambities met ambulantisering van de zorg, de start van een nieuw leerprogramma, de keuze voor een nieuwe begeleidingsmethodiek en nog veel meer. Ondanks de coronastilstand was 2021 een jaar om te zaaien. En daar plukken we in 2022 de vruchten van, voorspelt Kwintesbestuurder Ineke van Hooff.

Onze focuspunten

Vakkundig

Elk mens heeft een eigen verhaal. Wat werkt voor de één werkt niet automatisch voor de ander. We sluiten daarom aan bij het verhaal en de vraag van de cliënt en onderzoeken wat werkt. Zo kozen wij in 2021 één nieuwe begeleidingsmethodiek en ontwikkelden we een Standaard in vakmanschap.

Verbinden

Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We zijn gestart met het anders organiseren van de taken van de zorgteams en betrokken de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij de totstandkoming van de nieuwe strategie.

Vertrouwen

Iedereen heeft eigen krachten en kwetsbaarheden. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten bij hun herstel en het krijgen en behouden van de verantwoordelijkheid over hun eigen leven. Zo zorgt de Nieuwe Medezeggenschapsregeling voor meer inspraak en gelijkwaardigheid.