Spring naar content

2021: een jaar van zaaien

Corona, corona en nog eens corona. En daarnáást de vernieuwde Wlz, flinke ambities met ambulantisering van de zorg, de start van een nieuw leerprogramma, de keuze voor een nieuwe begeleidingsmethodiek en nog veel meer. Ondanks de coronastilstand was 2021 een jaar om te zaaien. En daar plukken we in 2022 de vruchten van, voorspelt Kwintesbestuurder Ineke van Hooff.

Lees het interview

Vakkundig

Elk mens heeft een eigen verhaal. Wat werkt voor de één, werkt niet automatisch voor de ander. We sluiten daarom aan bij het verhaal en de vraag van de cliënt en onderzoeken wat werkt. Zo kozen we één nieuwe begeleidingsmethodiek en ontwikkelden we Standaard in vakmanschap.

Lees meer

Verbinden

Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We startten daarom met het anders organiseren van de taken van de zorgteams en betrokken we de Centrale Cliëntenraad (CCR) bij de totstandkoming van de nieuwe strategie.

Lees meer

Vertrouwen

Iedereen heeft eigen krachten en kwetsbaarheden. Wij ondersteunen en begeleiden cliënten bij hun herstel en het krijgen en behouden van regie over hun eigen leven. Zo zorgt de Nieuwe Medezeggenschapsregeling voor meer inspraak en gelijkwaardigheid.

Lees meer

Corporate video

Verbinden, vertrouwen, vakkundig. Dat is waar Kwintes voor staat. Hoe wij dit in de praktijk brengen? Je ziet het in onze nieuwe corporate video! Met speciale dank aan alle mensen die wij mochten filmen. En waar wij trots op zijn.