Verbinden


Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We ondersteunen cliënten bij het werken aan herstel. 

Betrekken we zoveel mogelijk het netwerk

Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van cliënten en andere hulpbronnen uit de samenleving. Daarnaast hebben onze cliënten niet alleen met ónze ondersteuning te maken. We beseffen dat wij een schakel zijn in een keten en werken dan ook nauw samen met andere partijen. Wij weten goed wat andere ketenpartners voor onze cliënten kunnen betekenen en waar we terecht kunnen voor aanvullende zorg en ondersteuning bij wonen. In 2021 voelden we ons sterker verbonden door externe invloeden zoals corona. Ook werd de ontwikkeling van de nieuwe strategie als coproductie aangevlogen.

Zo kwam de huidige strategie van Kwintes tot stand

Vorig jaar presenteerden we onze strategie voor 2021-2024: Toekomstbestendig thuis met Kwintes. Hoe komt zo’n strategie tot stand? Wie denken er mee? Welke ontwikkelingen móeten erin? En vooral: hoe breng je zo’n papieren strategie tot leven binnen de organisatie? Kwintes bestuurder Ineke van Hooff legt uit.

Versterken van de lijnorganisatie op komst: meer focus op zorg

Tijdig efficiënte zorg verlenen, daar maakt Kwintes zich sterk voor. In 2021 startten we daarom met het anders organiseren van de taken van de zorgteams en een wervingstraject voor tien extra zorgmanagers. Hierdoor krijgen managers meer tijd en ruimte om zorgprofessionals te ondersteunen bij hun hoofdtaak: zorgen voor cliënten.

Pandemie test én toont veerkracht van medewerkers en cliënten

Afstand houden en in quarantaine gaan – zowel cliënten als medewerkers voelden in 2021 opnieuw de beperkingen van de coronapandemie. Het vereiste flexibiliteit en doorzettingsvermogen om toch de juiste zorg te blijven leveren. Hoe gingen we hier als organisatie mee om?

Een goede werkgever? Daar wil iedereen wel werken

Een goede werkgever zijn én dat ook uitstralen naar buiten. Dat is de basis voor succesvol recruitment in een krappe arbeidsmarkt en dé manier om verzuim tegen te gaan. Daarom zette Kwintes extra in op werving, in- en externe opleidingen, goede matches aan de voordeur en betere begeleiding van medewerkers en managers bij verzuim.

5212

Cliënten Individuele begeleiding

10

Nieuwe zorgmanagers

1791

Cliënten beschermd wonen