Verbinden

Geen persoonlijke ontwikkeling zonder verbinding. De nadruk ligt bij Kwintes daarom op samenwerken. We ondersteunen cliënten bij het werken aan herstel. 

Betrekken we zoveel mogelijk het netwerk

Daarbij betrekken we zoveel mogelijk het netwerk van cliënten en andere hulpbronnen uit de samenleving. Daarnaast hebben onze cliënten niet alleen met ónze ondersteuning te maken. We beseffen dat wij een schakel zijn in een keten en werken dan ook nauw samen met andere partijen. Wij weten goed wat andere ketenpartners voor onze cliënten kunnen betekenen en waar we terecht kunnen voor aanvullende zorg en ondersteuning bij wonen.

‘Ervaringskennis als bloedbaan door de organisatie’

Ervaringsdeskundigheid speelt een belangrijke rol in het herstelproces van mensen met psychische kwetsbaarheden. In 2022 startten we hiervoor Vakgroep Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring (DOE). Het bevlogen team heeft nu nog veertien medewerkers en versterkt ervaringsdeskundigheid binnen heel Kwintes. Van het ondersteunen van zorgteams tot het meedenken op beleidsniveau.

Zo zorgen RIBW’s samen voor meer e-health op de werkvloer

Veel zorginstanties zijn bezig met e-health. Toch is het vaak nog geen vast onderdeel van de reguliere zorg. Om digitale innovaties te versnellen, richtte een groep RIBW’s het samenwerkingsverband RIBWe2030 op. Ook Kwintes doet mee aan de enthousiaste uitwisseling van ervaringen, tips en tools.

Drie resultaten van de Centrale Cliëntenraad

Via de Centrale Cliëntenraad denken cliënten mee over de ontwikkeling van beleid bij Kwintes. Rolf van de Poll, vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad, vertegenwoordigt al ruim zeven jaar hun belangen. 2022 was een goed jaar, concludeert hij. ‘Het bestuur neemt onze inbreng serieus.’

Nieuwe tool helpt OR beter luisteren naar medewerkers

Wat vinden medewerkers van Kwintes nou echt belangrijk in hun werk? Wat hebben ze nodig, en wat missen ze? Om medewerkers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, gaat onze Ondernemingsraad (OR) op verschillende manieren met hen in gesprek. In 2022 zetten ze hierbij een nieuwe tool in.

Sterk door Werk

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleiden naar een betaalde baan. Dat is het doel van het convenant Sterk door Werk. Afgelopen zomer startte een uniek samenwerkingsverband in de regio Gooi en Vechtstreek, dat nu al zijn vruchten afwerpt. ‘Vijftig procent van de cliënten zien we duurzaam uitstromen uit de bijstand.’

4627

Cliënten Individuele begeleiding

818

Cliënten maatschappelijke opvang

2207

Cliënten beschermd wonen