Terug naar verbinden

Drie resultaten van de Centrale Cliëntenraad

Via de Centrale Cliëntenraad denken cliënten mee over de ontwikkeling van beleid bij Kwintes. Rolf van de Poll, vicevoorzitter van de Centrale Cliëntenraad, vertegenwoordigt al ruim zeven jaar hun belangen. 2022 was een goed jaar, concludeert hij. ‘Het bestuur neemt onze inbreng serieus.’

‘Het gaat steeds beter met de medezeggenschap binnen Kwintes’, vertelt Rolf van de Poll. ‘Onze samenwerking met het bestuur wordt steeds sterker. Om goed met hen mee te denken over nieuw beleid, hebben wij als Centrale Cliëntenraad (CCR) voldoende tijd en input nodig om ons voor te bereiden. Afgelopen jaar informeerde het bestuur ons tijdig voor vergaderingen. En bracht ze ons al vroeg op de hoogte van aankomende plannen. Het is een bevestiging dat het bestuur het belangrijk vindt om de CCR te betrekken.’

Betrekken bij woonplannen

Cliënten hebben veel baat bij goed contact tussen de CCR en het bestuur. In 2022 zorgde de CCR er bijvoorbeeld voor dat zij eerder horen over bouw- en verhuisplannen. ‘Kwintes moet veel van haar locaties verbouwen of verhuizen, onder andere vanwege verduurzaming[NS1] . We merkten dat cliënten hierbij onvoldoende werden meegenomen, terwijl het over hún huisvesting gaat’, zegt Rolf. ‘Ik snap overigens wel waarom zorgmanagers zo lang mogelijk wachtten om hierover te communiceren. Dit soort nieuws maakt cliënten ontzettend onrustig. Een verbouwing of verhuizing is nu eenmaal een stressvolle verandering. Tegelijk denk ik: je kunt die onrust wel voor je uitschuiven, maar daarmee krijgen mensen op het eind alleen maar meer spanning en bezorgdheid.’

Inspelen en ondersteunen  

De CCR ging met de Directie Wonen op zoek naar oplossingen. Het resultaat? Een kader waarin helder staat beschreven hoe en in welke fases van een bouw- of verhuisproject bewoners betrokken moeten worden. Een bouwexpert van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden ondersteunde de CCR en de Directie Wonen daarbij. ‘De samenwerking met de directie was erg prettig’, zegt Rolf. ‘Dankzij deze nieuwe manier van werken weten cliënten eerder waar ze aan toe zijn. Ook kunnen ze eventuele woonwensen tijdig doorgeven. Dit neemt niet weg dat mensen alsnog stress kunnen ervaren van een verbouwing. Maar nu kun je ook eerder inspelen op zo’n verandering en cliënten ondersteunen in de aanloop.’

Meer voedingsgeld tijdens inflatie

Een tweede mijlpaal voor de CCR is de tussentijdse verhoging van het voedingsgeld voor cliënten. Een welkom besluit, stelt Rolf, want veel mensen gaven aan dat ze door de hoge inflatie amper nog konden rondkomen. ‘De lokale cliëntenraden vroegen of wij hierin iets konden betekenen. Wij zijn toen in gesprek gegaan met het bestuur. Die vertelde ons dat het voedingsgeld elk jaar volgens een vast stramien wordt aangepast met een inflatiecorrectie. Pas op 1 januari 2023 was het volgende ijkmoment.’

‘Zó lang wachten, dat was onmogelijk. Dringend verzochten we het bestuur om te onderzoeken wat er mogelijk was. Uiteindelijk besloten ze het voedingsgeld vroegtijdig te verhogen en hierbij voortaan de richtlijnen van het Nibud te volgen. Het Nibud berekent hoeveel geld mensen per dag kwijt zijn aan voedsel. Als het nodig is, passen ze het bedrag meerdere keren per jaar aan. Ik ben ontzettend blij dat het bestuur naar ons geluisterd heeft.’

Input ophalen via Tapster

Het derde resultaat van 2022 is de invoering van Tapster. Via dit online platform kunnen cliënten en lokale cliëntenraden input leveren aan de centrale raad. Vanwaar die behoefte? ‘In totaal vertegenwoordigen wij 8.000 cliënten van Kwintes’, vertelt Rolf. ‘Een grote groep mensen, die wij lang niet allemaal kunnen horen. De lokale en regionale cliëntenraden zijn onze ogen en oren, maar bijna de helft van alle Kwintes-locaties heeft geen raad. Daarom rollen we in 2023 Tapster verder uit en kunnen cliënten ons straks zelf input geven. Voor onszelf is de tool ook handig om enquêtes en nieuwsbrieven in te maken. De eerste nieuwsbrief is de deur al uit.’

Onder de aandacht

In het verleden waren er vergelijkbare platforms, maar die kwamen niet van de grond. Waarom probeert Kwintes het met Tapster opnieuw? ‘Aan de vorige platforms hing duidelijk het visitekaartje van Kwintes. Daardoor gaven cliënten niet snel feedback over de zorg. Tapster is een extern platform waarbij ook andere zorgorganisaties zijn aangesloten. Dat voelt wat anoniemer.’

‘Ik heb er vertrouwen in dat de digitaal vaardige mensen het platform wel gaan vinden. Voor de groep met weinig computerervaring delen we een fysieke nieuwsbrief uit. Zo brengen we de mogelijkheid om feedback te geven toch onder de aandacht. Via deze weg hoop ik dat meer cliënten zich uiteindelijk gehoord gaan voelen. Want hun mening telt.’

Meer over 2022

Tijd voor de cliënt: alle begeleidingsuren geregistreerd

Cliënten hebben recht op goede zorg – ongeacht een krappe arbeidsmarkt of druk op de zorgtarieven. Dus bouwen we met…

De Manege in Gouda: meer activeringsuren, meer impact

Cliënten verdienen een zinvolle daginvulling. Hoe vaker je activiteiten aanbiedt, hoe positiever het effect op de bewoners. Dat merkten ze…

GGD Flevoland en centrumgemeente Almere positief over zorgkwaliteit locatie Balistraat

Een mooi moment voor onze beschermd wonen-locatie aan de Balistraat in Almere. In 2023 werd onze zorgkwaliteit daar beoordeeld. Toezichthouder…