Terug naar vakkundig

‘Weloverwogen keuzes in een veranderend zorglandschap’

Nieuwe wetten en veranderende zorgtarieven beïnvloeden het zorglandschap, en dus ook Kwintes. ‘We moeten nú duidelijke keuzes maken om onze cliënten ook in de toekomst goed te blijven begeleiden’, zegt bestuurder Ineke van Hooff.

Dat het zorglandschap verandert is van alle tijden, legt Ineke uit. Maar de grote veranderingen van de laatste jaren raken Kwintes – en andere zorginstanties – in het hart. ‘Neem de komst van de Wet langdurige zorg (Wlz), die had grote invloed op onze organisatie. Om cliënten tot op hogere leeftijd bij ons te kunnen laten wonen, moesten we onze zorg en huisvesting aanpassen. In 2022 openden we bijvoorbeeld een levensloopbestendige locatie aan de Zonnelaan in Hilversum. Hier hebben onze cliënten nu een fijne plek om oud te worden.’

Vergaande keuzes

Nóg een belangrijke ontwikkeling waar Kwintes mee worstelt, zijn de tarieven die onder druk staan. ‘Hierdoor moeten we anders omgaan met zorg die niet kostendekkend is’, zegt Ineke. ‘Zo keken we in 2022 kritischer naar contracten en ons zorgaanbod in bepaalde regio’s. En maakten vergaande keuzes. We besloten ons bijvoorbeeld niet in te schrijven op de aanbesteding Eemland.’

‘Ook moesten we de beschermd wonen-locatie in Boskoop sluiten’, vervolgt Ineke. ‘We konden helaas niet anders. De locatie was te klein om tegen de geboden tarieven de zorg rendabel te houden. Dankzij de gemeente krijgen de bewoners van deze locatie nog steeds de zorg die ze nodig hebben. En het personeel werkt nu bij andere zorglocaties van Kwintes.’

Iedereen meenemen

De keuzes van Kwintes maken veel indruk op medewerkers en cliënten, ziet Ineke. ‘Goede communicatie is dan cruciaal. Daarom betrekken we de Centrale Cliëntenraad en de Ondernemingsraad in een vroeg stadium bij belangrijke beslissingen. Dit werkt voor alle partijen heel positief. Samen schrijven we de brieven aan cliënten en briefings voor medewerkers, zodat zij goed voorbereid zijn op vragen van cliënten. Ook organiseren we medewerkersbijeenkomsten als daar behoefte aan is. We merken dat dit de grootste zorgen wat wegneemt. Alle onrust wegnemen, kan helaas niet.’

Wat verwacht Ineke van de toekomst? Komt er meer rust na de roerige coronajaren en de ambulantisering van de zorg? ‘Deels, denk ik. De introductie van de Wlz voor onze cliënten geeft meer duidelijkheid en rust. Wat betreft de Wet maatschappelijke ondersteuning hoop en verwacht ik dat de gemeentelijke aanbestedingen geleidelijk rustiger gaan verlopen.’

Cliënt centraal

Door de veranderende zorgtarieven zal Kwintes de komende jaren vaker moeilijke keuzes moeten maken, stelt Ineke. ‘Dat betekent dat we aanbestedingen onder de loep blijven nemen. En mogelijk ook dat we ons vaker niet inschrijven, of dat we in regio’s bepaalde zorg niet meer kunnen aanbieden. Niet uit onwil, maar omdat het anders ten koste gaat van de zorg voor onze cliënten. Dat is een duidelijke grens voor ons. De zorg voor de cliënt staat bij Kwintes centraal. Nu en in de toekomst.’

Meer over 2022

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op…

Spraakgestuurd rapporteren: app ontlast begeleiders

De zorg mag dan mensenwerk zijn, steeds vaker helpt technologie medewerkers van Kwintes een handje. Met de app Smart Rapporteren…

Zo hoopt zorgmanager Nikita het verschil te maken

Als onderdeel van het Versterken van de lijnorganisatie werft Kwintes sinds 2021 tien extra zorgzorgmanagers, zodat er meer tijd en…