Terug naar verbinden

Een goede werkgever? Daar wil iedereen wel werken

Een goede werkgever zijn én dat ook uitstralen naar buiten. Dat is de basis voor succesvol recruitment in een krappe arbeidsmarkt. Goed werkgeverschap is ook dé manier om verzuim tegen te gaan. Want met tevreden, bevlogen werknemers met plezier in hun werk, is er minder verzuim. Daarom zette Kwintes in 2021 extra in op werving, in- en externe opleidingen, goede matches aan de voordeur en betere begeleiding van medewerkers en managers bij verzuim.

‘In de huidige arbeidsmarkt is het al moeilijk om nieuwe zorgmedewerkers te vinden. Laat staan hoe zich dat de komende tien jaar ontwikkelt, wanneer de beroepsbevolking in Nederland naar verwachting met 13 procent afneemt. Deze huidige én verwachte krapte op de arbeidsmarkt hebben veel impact op het recruitment- en verzuimbeleid van Kwintes’, stelt Lonneke Op ’t Broek, manager P&O bij Kwintes. ‘Sinds 2021 zijn we dit beleid daarom aan het aanscherpen.’

Gespecialiseerd werven

Waar Kwintes in 2020 al voor elk van haar vijf regio’s een gespecialiseerde recruiter aannam, scherpten die vijf recruiters in 2021 hun werk én samenwerking aan. ‘De kwaliteitscheck aan de voordeur is nu overal hetzelfde: heeft iemand de juiste diploma’s en kloppen de referenties? En door samenwerking tussen recruiters kunnen we vaker een goede match vinden voor mensen, ook buiten de regio waar ze solliciteren’, vertelt Lonneke. ‘Daarnaast werken we nu met vier uitzendbureaus samen – voorheen waren dat er over de regio’s verspreid wel zestig. Met die vier hebben we duidelijke afspraken over wat voor mensen met welke vaardigheden we zoeken.’

Inspelen op de arbeidsmarkt

Om de krappe arbeidsmarkt het hoofd te bieden, werkt Kwintes sinds 2021 in élke regio met flexpools. Lonneke: ‘Vanwege corona en de hoge uitval die daarbij kwam kijken, waren zulke geformaliseerde flexpools echt noodzaak. Zo kunnen we veel makkelijker gaten in de roosters oppakken. Om instroom van nieuwe collega’s te bevorderen, werken we samen met verschillende zorgopleidingen in het mbo en hbo. Zo leiden we via zij-instroom nieuwe medewerkers op.’

Qua werving verandert er intern ook veel. ‘In 2021 stelden we een nieuw jaarplan P&O op’, vertelt Roland Cevaal, adviseur P&O en teamleider Recruitment a.i.. ‘Belangrijk onderdeel daarvan is dat we steeds beter willen anticiperen op het soort zorg dat we in de toekomst moeten bieden. En natuurlijk het type personeel en de vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Zo kunnen we ons tijdig voorbereiden op veranderingen. Bovendien krijgen we intern steeds beter zicht op uitval, om welke functies dat gaat en hoe snel het verloop is. Met die kennis kunnen we onze werving afstemmen op de behoeften van onze organisatie.’

Goede werkgever in de spotlight

Voor de langere termijn zet Kwintes ook sterk in op arbeidsmarktcommunicatie. Lonneke: ‘Het ultieme doel is om steeds breder bekend te staan als een goede werkgever. Zo krijgt elke regio een landingspagina op onze website met regionaal toegespitste informatie zoals vacatures, kennisbijeenkomsten en banenmarkten.’ In 2022 krijgen ook recruiters een grotere rol in die communicatie, aldus Roland. ‘We zijn voor hen nu een ontwikkeltraject voor arbeidscommunicatie aan het opzetten. En we willen meer van ons laten horen op social media, meer aanwezig zijn bij zorgopleidingen en ook zelf actiever hbo’s en mbo’s gaan benaderen. Uiteindelijk willen we dat onze eigen medewerkers sterke ambassadeurs zijn voor Kwintes.’

Ondersteuning voor managers

‘Om dat ambassadeurschap te bereiken, moet je er ook hard aan werken om een goede werkgever te zijn’, benadrukt Lonneke. ‘Zo spannen we ons vanuit P&O in voor betere begeleiding van managers.’ Verzuimadviseur Adriënne Naron licht toe: ‘Sinds vorig jaar kunnen onze managers en hun HR-adviseurs rekenen op extra ondersteuning van drie verzuimadviseurs en de arbodienst. Managers hebben momenteel een te grote span of control, oftewel veel medewerkers in hun team voor wie ze verantwoordelijk zijn. Hierdoor kunnen ze medewerkers niet altijd de tijd en aandacht geven die zij verdienen. We zijn al extra managers aan het aannemen om die verantwoordelijkheid beter te verdelen.’

Hoe het P&O-team ondersteunt? Adriënne: ‘Zij adviseren over verzuimbegeleiding vanuit de Wet verbetering poortwachter. We helpen managers bij het signaleren van zieke medewerkers en denken mee hoe iemand zo snel mogelijk weer duurzaam inzetbaar is. Dat doen we door regelmatig met managers mee te kijken naar dossiers van medewerkers. En door aan te sluiten bij gesprekken met zieke medewerkers. Zo werken we ernaartoe dat zij ál hun medewerkers beter in beeld krijgen en hen goed kunnen begeleiden. Van managers krijgen we terug dat ze zich erg gesteund voelen. En dat is belangrijk, want zij moeten het goede gesprek met hun medewerkers voeren. Liefst al voordat er sprake is van verzuim.’

Bevlogen en tevreden personeel

‘Mijn vergezicht? Nog meer focus op goed werkgeverschap zodat mensen graag bij Kwintes willen komen en blijven werken’, vertelt Lonneke. ‘Daarvoor zullen managers geregeld met ál hun medewerkers het goede gesprek aangaan. Want wie zich gehoord en gezien voelt, werkt met meer plezier en valt minder snel uit. Binnen een organisatie waar vertrouwen heerst, nemen medewerkers zelf ook sneller het initiatief om dat gesprek aan te gaan. Het kost tijd om in deze situatie te komen, maar de basis ligt er sinds 2020. En dat beginnen onze cliënten inmiddels ook te merken in de teams waar we orde op zaken hebben gesteld. Daar zijn minder wisselingen, en is meer rust en veel meer ruimte voor het vakmanschap dat onze cliënten verdienen.’

Ook interessant

GGD Flevoland en centrumgemeente Almere positief over zorgkwaliteit locatie Balistraat

Een mooi moment voor onze beschermd wonen-locatie aan de Balistraat in Almere. In 2023 werd onze zorgkwaliteit daar beoordeeld. Toezichthouder…

Meer ervaringsdeskundigen bij Kwintes

Ervaringsdeskundigen zijn niet meer weg te denken binnen Kwintes. Ze brengen herkenning, begrip en geven perspectief. Ook vormen ervaringsdeskundigen een…

Catarina: ‘Het gaat nu zo goed dat ik geen jobcoaching meer nodig heb’

Een baan vinden én houden: voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is dat soms een flinke uitdaging. Terwijl werk juist…