Terug naar vertrouwen

Meer ervaringsdeskundigen bij Kwintes

Ervaringsdeskundigen zijn niet meer weg te denken binnen Kwintes. Ze brengen herkenning, begrip en geven perspectief. Ook vormen ervaringsdeskundigen een belangrijke brug tussen cliënt en begeleider. ‘De cliënt voelt zich beter begrepen, waardoor er ruimte ontstaat voor een volgende stap in het herstelproces.’

Ahmet Turkmen is regionaal herstelondersteuner in de Gooi en Vechtreek en als ervaringsdeskundige bekend met psychische kwetsbaarheid. ‘Daarmee vul ik de reguliere hulpverlening aan, samen met andere ervaringsdeskundigen. Een ervaringsdeskundige staat naast de cliënt. Als mensen delen wat zij hebben meegemaakt, kun je daar op aansluiten. Je herkent de pijn en schaamte die mensen voelen en de stigma’s waarmee ze te maken hebben. Weet welke woorden ze nodig hebben en welke activiteiten helpen. Cliënten voelen zich begrepen en zo bouw je een vertrouwensband op.’

Meer vraag

Ook Fred Westerink, zorgmanager Gooi en Vechtstreek, ziet dat. Hij heeft drie ervaringsdeskundigen in zijn team. ‘Deze collega’s bieden op een andere manier steun aan cliënten. Hun werk bij het herstel gaat mooi samen met reguliere begeleiding. De begeleider ondersteunt vanuit de methodiek en protocollen, de ervaringsdeskundige werkt vanuit herkenning met een ingrijpende levensgebeurtenis of een psychische kwetsbaarheid. Zo dragen ze samen bij aan het herstelproces van de cliënt.’

Met twee nieuwe ervaringsdeskundigen in de regio Gooi en Vechtstreek groeide Vakgroep Deskundige Ondersteuning vanuit Ervaring (DOE) naar vijftien medewerkers. DOE is binnen Kwintes verantwoordelijk voor ervaringsdeskundigheid. De twee nieuwe collega’s zetten zich vrijwillig in voor cliënten. Ahmet is blij met de nieuwe aanwas, want er is bij Kwintes veel vraag naar ervaringsdeskundigheid. ‘We zijn langs de verschillende teams gegaan om voorlichting te geven. Zo konden we inzicht geven in het dagelijks leven met een psychische kwetsbaarheid. Ook hebben we uitgelegd wat wij voor teams kunnen betekenen. Hierdoor doen teams vaker een beroep op ons.’

Werken aan herstel

Ahmet en zijn collega’s sluiten regelmatig aan bij huisbezoeken, individuele gesprekken met cliënten en teamoverleggen van begeleiders. Daarnaast verzorgen ze voor cliënten de nieuwe cursus “Herstellen doe je Zelf”, die kenniscentrum Phrenos ontwikkelde. ‘We bespreken hoe cliënten actief aan hun eigen herstel kunnen werken. Door in te gaan op onderwerpen als de persoonlijke betekenis van herstel, het aanboren van hulpbronnen en plannen maken voor de toekomst. Vanaf 2024 bieden we de cursus aan op meerdere locaties van Kwintes.’

Ook spant het team zich in voor meer begrip in de buurt. Op locatie Lorenztweg in Bussum organiseerden ze een aantal inloopbijeenkomsten voor omwonenden en andere geïnteresseerden. ‘We lieten zien hoe het eraan toegaat op onze locaties. Zo beseffen mensen dat onze bewoners hun best doen om wat van hun leven te maken. Net als ieder ander. Komend jaar gaan we zulke bijeenkomsten op meer locaties organiseren.’

Aandacht vragen

Ahmet vroeg in 2023 ook aandacht voor ervaringsdeskundigheid binnen het Herstelnetwerk Gooi en Vechtsteek. Dit samenwerkingsverband van gemeenten en zorgorganisaties in de regio ondersteunt kwetsbare bewoners met activiteiten, cursussen en ontmoetingsmomenten. ‘Ik heb veel voorlichting gegeven’, legt Ahmet uit. ‘Aan begeleiders bij de verschillende zorgorganisaties en medewerkers binnen gemeentes. Onlangs zijn we nog langsgegaan bij praktijkondersteuners van huisartsen. Alles om meer bekendheid te krijgen voor psychische kwetsbaarheden en het aanbod van het Herstelnetwerk.’

Activiteiten organiseren

De samenwerking binnen het netwerk gaat in 2024 verder. Zo ondertekende Kwintes in januari het Convenant Herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek. Samen met gemeenten en andere zorgaanbieders met wie we al samenwerkten. ‘Het convenant legt de samenwerking formeel vast en geeft een nog stevigere basis’, legt Fred uit. ‘Vanuit het netwerk gaan we op vaste locaties laagdrempelige activiteiten organiseren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Denk aan bijvoorbeeld een schrijfcursus, inloopspreekuur of koffieochtend.’

Ook ervaringsdeskundigheid gaat een rol spelen bij die activiteiten. Op welke manier, daarover denkt Ahmet nu mee. ‘Het is mooi om te zien hoever we in 2023 zijn gekomen. Tegelijkertijd kunnen we met ervaringsdeskundigheid nog veel meer doen en bereiken. Ik heb veel zin om daar ook in 2024 aan verder te bouwen.’