Terug naar vakkundig

Eén organisatie, één methodiek

Als fusieorganisatie werkte Kwintes met verschillende begeleidingsmethodieken. Tot nu, want in 2022 stappen we over op één basismethodiek voor de hele organisatie. De voorbereidingen troffen we al in 2021. Wat houdt de methodiek in, en wat gaat die Kwintes brengen?

Kwintes en herstel

‘Kwintes is een herstelondersteunende organisatie’, vertelt beleidsadviseur Thirza Geurts-Reumerman. ‘Dat betekent dat bij het herstelproces de regie bij cliënten ligt en dat Kwintes hen en hun naasten daar zo goed mogelijk bij ondersteunt. Dat houdt voor elke afdeling en functie wat anders in. Nu gaan we met SRH – Steunend Relationeel Handelen – van de Rino Groep over op één methodiek en één taal voor collega’s, cliënten en samenwerkingspartners. Hierdoor snapt iedereen elkaar beter en kunnen we samen de beste zorg bieden.’

Keuze voor methodiek

‘Door fusies en samenwerkingen hebben we een tijd gewerkt met verschillende methodieken’, vervolgt Thirza. ‘SRH was daar een van. Dat er verschillende methodieken waren, maakte het soms wat onduidelijk voor zorgmedewerkers. Ook hadden zij hierdoor onvoldoende handvatten om methodisch te kunnen werken. Bij de keuze voor de methodiek keken we naar ervaringen in de sector, hoe onze organisatie is ingericht en onze cultuur. SRH sluit heel mooi aan bij onze visie op herstelondersteuning. Zoals meer methodieken focust SRH op maatschappelijk herstel, maar daarnaast óók op persoonlijk herstel. Met hulp van de methodiek creëren we een omgeving die hierbij ondersteunt. Met hulp van destigmatisering – het wegnemen van negatieve labels bij psychische kwetsbaarheden – en de inzet van ervaringsdeskundigen kunnen we het herstelproces van cliënten nog beter ondersteunen. Daar valt nog veel winst te behalen.’

Aanbevelingen van de OR

Voordat we de samenwerkingsovereenkomst met de Rino Groep tekenden, vroeg Kwintes de Ondernemingsraad (OR) om advies. ‘Het is belangrijk dat de OR betrokken wordt bij zulke beslissingen’, legt OR-lid Thirza Stiphout uit. ‘Via een adviescommissie namen medewerkers vanuit de hele organisatie en een afvaardiging van de OR deel aan de keuze voor de methodiek. De OR-leden informeerden vervolgens de rest van de OR. Daarnaast deden we nog aanbevelingen voor het uitrollen van de methodiek in de organisatie. Zo hebben we het MT op het hart gedrukt om bij het trainen van medewerkers voldoende rekening te houden met hun werkdruk, omdat er meer grote leerprogramma’s lopen.’

Leren werken met SRH

‘Alle zorgmedewerkers worden de komende jaren getraind in SRH’, zegt Thirza Geurts-Reumerman. ‘Voor het eerst of opnieuw – als zij de methodiek al kenden. Dit jaar organiseren we trainingen voor ambulante begeleiders, intakecoördinatoren en zorgmanagers. Daarin staan methodisch werken en een ondersteunende houding van professionals centraal. Ook leren medewerkers hoe ze het gedachtegoed van SRH kunnen uitdragen, zowel binnen als buiten de organisatie. Bijvoorbeeld naar samenwerkingspartners toe. Ook krijgt SRH een plek in het ontwikkelprogramma Standaard in vakmanschap van Kwintes, zodat nieuwe medewerkers direct bij hun start getraind worden in de methodiek. En daar blijft het niet bij. Coaches blijven de teams en medewerkers begeleiden, en er zijn speciale aandachtsfunctionarissen.’

De intakecoördinatoren zijn inmiddels getraind. Ze vormen een belangrijke groep, omdat ze cliënten als eerste spreken en de juiste zorg voor hen zoeken. Thirza Stiphout volgde de training. ‘Als intakecoördinatoren waren we al met SRH bekend, net als met de andere methodieken die we bij Kwintes gebruikten. We zijn blij dat we overgaan op één methodiek. Dat zorgt voor meer duidelijkheid bij cliënt en medewerker. En leidt tot betere kwaliteit van zorg.’

Effect van werken met SRH

Een belangrijke vraag voor de toekomst: wat brengt de methodiek cliënten en medewerkers? ‘We verwachten dat SRH verdieping brengt, wat betreft kennis van herstel en methodisch handelen’, zegt Thirza Reumerman-Geurts. ‘En dat het een positief effect heeft op de kwaliteit van herstelondersteuning voor cliënten. We kunnen geen zuivere nulmeting doen, omdat er al kennis is over herstelondersteuning en een aantal medewerkers al bekend is met de SRH-methodiek. We zijn natuurlijk wel heel benieuwd naar de ervaringen van cliënten en medewerkers. Hoe ervaren zij de nieuwe methodiek? Op welke manier wordt er handen en voeten aan gegeven? En wat werkt daarbij ondersteunend? Deze ervaringen gaan we ophalen bij cliënten en medewerkers, om ervan te leren en erop verder te bouwen. Een gezamenlijke methodiek en taal gaan cliënten en medewerkers meer houvast geven. Daardoor zullen ze beter woorden kunnen geven aan het herstelproces.’

Ook interessant

Innovatielab: van goed idee naar handige tool

Hoe kan Kwintes cliënten ondersteunen bij meer zelfredzaamheid? Of medewerkers verlichten in hun werk? Door goed naar de praktijk te…

Koffers gepakt: Kwintes reist naar de cloud

Kwintes gaat digitaal op reis. De route loopt van het oude Citrix naar een nieuw platform in de cloud. Hier…

Een stevige basis met Standaard in vakmanschap

Goede en veilige zorg is vanzelfsprekend voor Kwintes. En om te zorgen dat alle medewerkers volgens dezelfde duidelijke standaard werken,…