Terug naar het archief

Kwintes trots op nieuw keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang

Bij de vrouwenopvang van Kwintes zetten collega’s zich elke dag met hart en ziel in om de cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. Dat doen ze ambulant en bij onze opvanglocaties in Gouda en Amersfoort. In 2023 doorliepen onze teams Begeleiding en opvang bij huiselijk geweld succesvol de audit van het nieuwe keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang.

‘Cliënten zijn heel tevreden over de zorg die ze van Kwintes ontvangen’, stelt zorgmanager Evelien Groen. ‘Dat willen we graag zo houden. Keurmerken als de ISO en nu ook Veiligheid in de Vrouwenopvang houden onze organisatie scherp. En zorgen ervoor dat we onze expertise kunnen presenteren.’

Eenduidig en inzichtelijk

Veiligheid in de Vrouwenopvang vervangt twee normenkaders: Veiligheid in het landelijke stelsel bij geweld in afhankelijkheidsrelaties en Kinderen in de opvang. Het doel is uniformiteit: als de verschillende organisaties in de hulpverleningsketen aan dezelfde voorwaarden voldoen en eenduidig registreren, komt dat ten goede aan de samenwerking en dus kwaliteit van zorg.

‘De vrouwenopvang is heel complex. Je werkt altijd met directe en duurzame veiligheid’, vertelt Christa van der Veer. Ze is adviseur zorgontwikkeling en kwaliteitbij Kwintes. ‘Inhoudelijk zijn we supersterk, het keurmerk Veiligheid in de Vrouwenopvang zorgt voor eenduidigheid, maakt inzichtelijk wat we doen en geeft ook erkenning dat we het goed doen.’

Interactie keurmerk en praktijk

De voorbereidingen op de audit startten met het vormen van één gezamenlijke projectgroep. ‘Eerder werkten onze locaties nog niet zo veel samen’, legt Christa uit. ‘Nu hebben we met elkaar in kaart gebracht hoe we het ten opzichte van de normen van het keurmerk deden. Al zagen we ook dat de praktijk soms afwijkt van de normen. Zo moet je volgens de norm binnen een dag face-to-face contact hebben met een cliënt. Dat is niet altijd mogelijk vanwege de veiligheid van vrouwen en kinderen. Dan hebben we telefonisch contact. De auditor van het keurmerk heeft daar ook begrip voor.’

Mogelijke verbeteringen

De inventarisatie maakte duidelijk dat veel al goed geregeld was. Daar zorgen de Risicoscreening Vrouwenopvang van Verwey-Jonker Instituut en keurmerk ISO ook voor. Daarnaast gaf het keurmerk inzicht in mogelijke verbeteringen. ‘Bij Kwintes werken we allemaal met hetzelfde elektronisch cliëntendossier. Bij de vrouwenopvang was dat best een uitdaging, omdat wij ook te maken hebben met kinderen’, legt Evelien uit. ‘Eerder kreeg alleen de moeder een dossier, met daarin ook de afspraken over de kinderen. Dankzij het keurmerk heeft nu ieder kind een eigen dossier.’ Een ander inzicht was dat kinderen meer privacy nodig hebben in de opvanglocatie. Bij de zoektocht naar nieuwe locaties gaan we daar meer rekening mee houden.’

Terugvallen op veiligheidsplan

De vrouwenopvang werkt nu met een gefaseerd veiligheidsplan. ‘Met een deel waarin we de dreiging inventariseren, een deel over de krachten van een cliënt en een deel over de toekomst. Deze delen evalueren we in elk gesprek’, zegt Christa. ‘Als vrouwen en kinderen de opvang verlaten nemen ze het veiligheidsplan mee, zodat ze erop kunnen terugvallen. Hierin staan ook contactpersonen. Ook cliënten die ambulant begeleid worden, hebben een veiligheidsplan.’

Pilot Tijdelijk huisverbod

De teams kregen felicitaties van het managementteam en stonden kort stil bij het ontvangen van het keurmerk. Christa: ‘Maar daarna gingen we snel terug naar de orde van de dag: de dagelijkse ondersteuning bij huiselijk geweld. Dát is wat we het allerbelangrijkst vinden. Voor 2024 hebben we ambitieuze plannen. Zo zijn we met Veilig Thuis een pilot rond het tijdelijk huisverbod gestart, waarbij zij ons meteen aanhaken als ze bij een stel of gezin betrokken raken. Zo kan de hulpverlening eerder starten.’

Meer regie

In 2024 zetten de teams volle bak in op jeugdhulp-, partner- en ouderhulpverlening en ook ambulante zorg. Evelien: ‘Als expertiseorganisatie pakt Kwintes steeds meer een regierol. We maken cliënten intensief mee, dus leren ze goed kennen. Vaak beter dan andere organisaties. Onze blik is belangrijk – ook in rechtszaken.’ Zo vroeg mogelijk hulp bieden, dat is het doel van de vrouwenopvang. ‘We kijken door een systeembril naar een gezin, de dynamiek onderling en met anderen’, zegt Christa. ‘Hierdoor zien wij veel, en daar laten we ook graag onze stem over horen. Alles zodat de cirkel van geweld eerder kan worden doorbroken.’