Terug naar vakkundig

Kwintes kleurt weer een stukje groener

Met de verduurzaming van onze gebouwen hebben we de afgelopen jaren de eerste stappen gezet. Dus werd het in 2023 tijd om ook de bijdrage van medewerkers en cliënten in beeld te brengen, zegt milieucoördinator Daphne Bosch. De centrale vraag aan hen: wat kun jij doen om Kwintes te helpen verduurzamen?

Kwintes kleurde vorig jaar opnieuw een beetje groener. Neem alleen al de handtekening die bestuurder Ineke van Hooff in oktober zette onder de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. ‘Daarmee hebben we formeel beloofd dat we duurzaamheid binnen onze organisatie verder gaan uitbouwen’, zegt Daphne. ‘Bijvoorbeeld door onze CO2-uitstoot verder terug te schroeven. Maar ook door medewerkers en cliënten een zetje in de goede richting te geven.’

Wat kúnnen we doen

Dat eerste zetje kwam er tijdens de Week van de Duurzaamheid. ‘Sinds 2022 gebruiken we de Milieuthermometer Zorg. Hiermee maken we meetbaar hoe duurzaam we werken, verdeeld over vijftien onderdelen: van energie en afval tot groenbeheer en vervoer. In oktober hebben we deze onderwerpen op intranet aan medewerkers toegelicht. Ook lieten we zien wat Kwintes op elk gebied al doet én wat medewerkers kunnen doen. Afval scheiden, milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen gebruiken, minder vlees eten. Dat soort dingen.’

Behapbaar maken

Vervolgens vroegen we aan medewerkers welk onderwerp hen het meest aansprak. De meeste stemmen gingen naar het onderdeel Healing Environment: een gezond gebouw en terrein, die bijdragen aan gezondere cliënten. ‘Begrijpelijk,’ zegt Daphne, ‘want gezondheid is waar het bij Kwintes allemaal om draait. Maar naast een plek die het herstel of welzijn van onze cliënten ondersteunt, willen we ook een werkomgeving bieden waarin medewerkers in beweging blijven. Bijvoorbeeld door wandelend te vergaderen.’

Verder werden Energie en Afval veel genoemd. ‘Energie gaat vooral over kostenbesparing: elke euro die we niet aan energie kwijt zijn, kunnen we aan zorg besteden. Bij Afval kijken we naar scheiding en vermindering. Hoe kunnen we stimuleren dat medewerkers en cliënten op een andere manier met spullen omgaan? Denk aan dubbelzijdig printen en het ruilen van kleding. Met deze drie speerpunten gaan we nu het eerst aan de slag. Er komt zo veel kijken bij duurzaamheid dat het mensen kan verlammen – op deze manier maken we het behapbaar.’

Groene collega’s

Daphne zegt ‘we’, want ze doet dit niet alleen. ‘Met een speciaal Greenteam gaan we alle locaties ondersteunen. Ik heb tijdens de Week van de Duurzaamheid een oproep gedaan en kreeg vanuit het hele land aanmeldingen. Gemotiveerde collega’s kijken nu op hun locatie hoe ze de drie speerpunten kunnen omzetten in concrete verduurzaming.’

Behalve bevlogen medewerkers meldde ook de zorgmanager van beschermdwonen-locatie De Veste in Lelystad zich. Die stelde de locatie open voor duurzaamheidspilots, met steun van medewerkers en de lokale Cliëntenraad. Een proef rond afvalscheiding is al een feit. ‘Hieruit bleek dat de scheidingswijzer die ik had gemaakt, te ingewikkeld was. Het advies: minder tekst, duidelijkere plaatjes. Daarop passen we de wijzer nu aan voordat we hem op andere locaties invoeren.’

Achter de voordeur

Dat de lokale Cliëntenraad achter de pilot staat, is volgens Daphne belangrijk. ‘Wat er gebeurt achter de voordeur van een cliënt is privé. Daar hebben we als Kwintes niets over te zeggen. Via de raad krijgen mensen van ons wel informatie. We leggen bijvoorbeeld uit waarom het goed is om je verwarming lager te zetten. En te stoken met de ramen dicht.’

Verspreid over 2024 gaat Kwintes drie keer een week organiseren rond de drie speerpunten, gericht op medewerkers en cliënten. In elke week staat een ander speerpunt centraal, met informatie en tips. Ook de pilot bij De Veste loopt door. ‘Allemaal met hetzelfde doel: medewerkers en cliënten nog meer betrekken bij de verduurzaming van Kwintes. En met het enthousiasme dat ik in 2023 heb gezien, heb ik er vertrouwen in dat dit gaat lukken.’

Duurzaamheid: van scan naar certificaat

Daphne noemde hem al: de Milieuthermometer Zorg. Met een certificering van deze thermometer – brons, zilver of goud – maakt Kwintes de eigen verduurzaming meetbaar. ‘Vorig jaar hebben we de eerste zeven locaties gescand’, zegt ze. ‘Hoe zuinig gaan zij om met water en energie? Scheiden ze hun afval? Hoe duurzaam is hun mobiliteit? Op de bezochte locaties gaat dat al heel goed. We hadden gehoopt dit resultaat om te zetten in certificaten, maar dat kost meer tijd dan verwacht. In 2024 zetten we ons ervoor in dat we de eerste papieren alsnog binnenhalen.’