Terug naar het archief

GGD Flevoland en centrumgemeente Almere positief over zorgkwaliteit locatie Balistraat

Een mooi moment voor onze beschermd wonen-locatie aan de Balistraat in Almere. In 2023 werd onze zorgkwaliteit daar beoordeeld. Toezichthouder GGD Flevoland en centrumgemeente Almere gaven ons naast een dikke voldoende ook complimenten voor onze werkwijze.

GGD Flevoland is in opdracht van de centrumgemeente verantwoordelijk voor het toezicht op de zorgkwaliteit van zorgorganisaties. Dat doen zij proactief of na eventuele meldingen. Onze woonlocatie aan de Balistraat was in 2023 aan de beurt voor proactief onderzoek. De Balistraat werd op vijf thema´s beoordeeld. Hiervoor leverden we documenten aan, zoals beleidsstukken en een overzicht van de formatie. Daarnaast vulden de persoonlijk begeleiders samen met de zorgmanager een zelfscan in. Tot slot spraken twee toezichthouders op locatie met twee persoonlijk begeleiders, de regioadviseur zorg & ontwikkeling, de zorgmanager en een cliënt. De toezichthouders kregen van de cliënt ook een rondleiding door zijn woning.

Positief oordeel

GGD Flevoland gaf de Balistraat een dikke voldoende en complimenten voor de kwaliteit van zorg. Volgens de toezichthouder:

Veilig en integer

Het team van de Balistraat is blij met de eindbeoordeling en trots op de complimenten. ‘Wij doen altijd ons uiterste best om op een veilige en integere manier zorg te leveren’, vertelt persoonlijk begeleider Linda Daniëls. ‘De autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt staat bij ons voorop en we proberen in de begeleiding zo goed mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag en (zorg)behoefte van de bewoners. Het is heel fijn om bevestigd te krijgen dat we het goed doen. We hebben het gevierd met een grote taart voor alle bewoners en begeleiders.’

Zelfkritische houding

Wat viel Linda en haar collega’s op aan het oordeel van GGD Flevoland? ‘De zelfkritische houding van ons team. Een aantal cliënten was niet uitgestroomd, dus gaven we onszelf een onvoldoende op het thema uitstroomdoelen. GGD Flevoland vond wel dat we een voldoende verdienden. We hadden goed onderbouwd waarom deze bewoners niet waren uitgestroomd. Wij vinden uitstroom geen realistisch doel, omdat deze mensen langdurige zorg nodig hebben. Helaas was een Wlz-indicatie om die langdurige zorg te kunnen bieden afgewezen. Doorgaans wordt Wlz te zwaar gevonden voor jonge cliënten.’

Aansluiten bij de cliënt

‘Vanwege de zorgbehoefte hadden we bij deze cliënten uitstroom niet in het begeleidingsplan opgenomen’, legt Linda uit. ‘Een onrealistisch doel verstoort de intrinsieke motivatie van mensen, en kan ook de eigenwaarde en het zelfvertrouwen negatief beïnvloeden. Wij gebruiken de begeleidingsmethodiek steunend relationeel handelen (SRH) om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de zorgbehoefte van cliënten. Daarbij hoort ook dat je jezelf steeds afvraagt wat je doet en of dat nog passend is. Het doet ons goed dat GGD Flevoland oordeelt dat we met deze werkwijze wel degelijk aansluiten bij de cliënt.’

Verbeteringen doorvoeren

GGD Flevoland noemde ook nog verbeterpunten. Zo ziet ze graag een jaarlijks terugkerend cliënttevredenheidsonderzoek voor de hele locatie. Linda: ‘De vraag of de cliënt tevreden is, komt altijd uitvoerig aanbod tijdens onze planevaluaties. Die worden één keer per jaar gehouden. De cliënt kan in de evaluatie ook een cijfer geven voor de begeleiding.’

De manier waarop de medewerkerstevredenheid gemeten wordt, kon GGD Flevoland niet beoordelen. Vanaf 2024 werkt Kwintes namelijk met een nieuwe tool: de app Everybody Frank. ‘Die helpt medewerkers en Kwintes ontdekken wat we kunnen doen om ons werk nog leuker te maken’, vertelt Linda. ‘In de inbox van de app ontvangen medewerkers hierover steeds een nieuwe vraag, zoals Hoe vaak ben thuis prikkelbaar geweest, omdat je werk te veel van je vraagt? Medewerkers bepalen zelf wanneer ze de vragen beantwoorden.’

Omgaan met personeelskrapte

Vanwege de personeelskrapte probeert het team nóg effectiever en constructiever te werken. Linda en haar collega’s halen alles uit de kast om de kwaliteit van zorg te blijven leveren. ‘We willen dat cliënten er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Ons geluk is dat we een zeer ervaren collega hebben die én cliënten begeleidt én onze planning doet. Dat helpt om alle diensten passend in te vullen. Als het nodig is, maken we gebruik van uitzendkrachten die bekend zijn met de locatie en de doelgroep. Dat zorgt voor continuïteit en kwaliteit van zorg.’

Met elkaar, voor elkaar

De goede beoordeling is volgens Linda te danken aan het hele team. ‘Alle medewerkers op de Balistraat dragen hun steentje bij aan de kwaliteit van zorg. Alle verschillende functies: de activiteitenbegeleider, de werkbegeleider, de woonzorgmedewerkers, de huishoudelijk medewerker, de gedragsdeskundige, de woonbegeleiders, de persoonlijk begeleiders en de zorgmanager. Samen proberen wij het verschil te maken voor de cliënten. En als het aan ons ligt, blijven wij dat nog heel lang doen.’