Terug naar vertrouwen

Zo geeft Gewoon Thuis Flevoland cliënten rust

Ze zijn te goed voor beschermd wonen, maar nog niet klaar voor reguliere begeleiding aan huis. Dankzij Gewoon Thuis kunnen deze cliënten 24/7 terugvallen op een vast team ambulante begeleiders. En daar varen zij wel bij, zien persoonlijk begeleider Jessica Huijgen en projectleider Gea van der Meulen van Kwintes in Flevoland.

Wat is Gewoon Thuis Flevoland?

Gea: ‘Een begeleidingsvorm waarbij we cliënten intensieve ondersteuning bieden op verschillende levensgebieden en 24/7 bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen mensen met psychische kwetsbaarheden in hun eigen woonomgeving begeleid worden. We bieden gemiddeld zes uur ondersteuning per week, zowel gepland als ongepland. In eerste instantie doen we dat telefonisch of via beeldbellen. Als het nodig is gaan we langs. Merken we dat er meer ondersteuning nodig is, dan schalen we op. Bijvoorbeeld naar de ggz-behandelaar of de Wet langdurige zorg. Gaat het beter, dan schalen we af richting reguliere ondersteuning of voorzieningen als buurtcentra.’

Waarom is het programma nodig?

Jessica: ‘Niet iedereen is onder te brengen bij beschermd wonen en reguliere ambulante begeleiding. Sommige mensen zitten er qua zorgbehoefte net tussenin, of ze staan op de wachtlijst voor beschermd wonen. Door de krappe woningmarkt kan die wachttijd flink oplopen. Ook kunnen mensen een terugval krijgen. Gewoon Thuis Flevoland is er voor al deze cliënten. Ons hoofddoel is ervoor zorgen dat de situatie van deelnemers stabiliseert.’

Wie werken eraan mee?

Gea: ‘We werken met subteams, zodat mensen zoveel mogelijk dezelfde gezichten zien, de lijnen kort zijn, er 24/ bereikbaarheid is en de ondersteuners sneller vertrouwen. We zetten verschillende expertise in, zoals budgetcoaching, trajectbegeleiding, ervaringsdeskundigheid en het eigen netwerk van cliënten. Ook werken we met verschillende partijen: GGZ Centraal, Dagbesteding, Leger des Heils, Icare, Coloriet voor ondersteuning, verzorging of huishoudelijke verzorging, en de gemeente voor Wmo-aanvragen zoals vervoer of een maatje. Samen met de cliënt vervult Gewoon Thuis de regierol. Cliënten worden daar ondersteund waar ze het nodig hebben, echt maatwerk dus.’

Jessica: ‘Ook informele zorg – zoals maatjes voor sport, muziek of een ommetje – is onderdeel van Gewoon Thuis Flevoland. We ondersteunen mensen bij het opbouwen van een netwerk, zodat ze voor contacten minder afhankelijk worden van zorgprofessionals. Ze moeten leren om voor de dagelijkse dingen buren, kennissen of vrienden om hulp te vragen. Dit sluit aan bij de doelen van dagbesteding: gelijkgestemden ontmoeten en aan het eigen netwerk bouwen.’

Wat levert het op?

Jessica: ‘Dat hangt van de cliënt af. Een deelnemer aan Gewoon Thuis Flevoland lijdt bijvoorbeeld onder angsten. Overdag en ’s nachts. Als ze slaapt heeft ze nachtmerries. Ze leed daar zo onder dat ze het leven niet meer zag zitten en beschermd wilde wonen, maar daarvoor komt ze niet in aanmerking. Dat ze bij ons ‘s nachts en in de weekenden ook een luisterend oor heeft, maakt haar leven draaglijker.’

‘Maar ik begeleid ook een deelnemer die altijd beschermd heeft gewoond. Hij vond het een grote stap om zelfstandig te gaan wonen. Mensen zonder psychische kwetsbaarheid vinden het vaak heel normaal wat hier allemaal bij komt kijken: van boodschappen en het huishouden doen, tot een goede huurder en buur zijn. Maar voor hem was dit allemaal erg spannend. Toch zette hij deze stap in zijn herstel, omdat hij wist dat hij dag en nacht bij begeleiders terechtkan.’

Wat is de toekomst van Gewoon Thuis Flevoland?

Gea: ‘We denken dat meer mensen baat kunnen hebben bij de intensieve ondersteuning en 24-uurs bereikbaarheid van dit programma. In het toekomstbeeld van Beschermd Wonen staat de sociale inclusie van mensen met een verstoorde zelfregulatie centraal. Dit vraagt om een integrale aanpak en inclusief wonen, waarbij mensen maximaal worden aangesproken op hun zelfmanagement, zoveel mogelijk deel uitmaken van het gewone maatschappelijke verkeer en bronnen van informele steun benutten. Bij Gewoon Thuis komt dat allemaal samen.’