Terug naar vertrouwen

Warme band met de buren draagt bij aan herstel

Vijftien mensen met én zonder psychosociale kwetsbaarheid wonen sinds december 2021 naast en met elkaar in de Jan Steenstraat in Woerden. Bij het project WijCk Wonen van Kwintes en gemeente Woerden draagt het contact met de buren bij aan het herstelproces. ‘Een groet, gesprekje, kop koffie of samen iets doen. Omzien naar elkaar zit in de kleine dingen, maar het effect is groot.’

Het is een bijzonder moment om de sleutel van je nieuwe huis in ontvangst te nemen. Zéker voor de bewoners van WijCk Wonen in Woerden. De helft van de deelnemers van dit nieuwe gemengd-wonenproject is voormalig dak- of thuisloos. ‘Dan is het best spannend om opeens weer onderdeel te worden van een wijk’, weet projectleider Jolanda van Loon van Kwintes. ‘Het gaat een stuk makkelijker als je een appartementencomplex deelt met huurders zonder zorgachtergrond, die daar bewust voor kiezen. Dan kun je naar elkaar omkijken en samen zorgdragen voor een prettige omgeving.’

Leven op de rit

De acht bewoners met een zorgvraag stromen door uit het project ‘Living Lab – Eerst een thuis’ van Centrumgemeente Utrecht. Bij dit project begint het met een eigen woonruimte van waaruit voormalig daklozen hun leven op de rit krijgen. Kwintes begeleidt ze hierbij. De achtergrond van deze bewoners varieert. Van bankslapers – mensen zonder huis die bij vrienden op de bank slapen – tot vaders die na een echtscheiding zonder huis zitten en mensen die lange tijd op straat leefden. Jolanda: ‘Een belangrijke voorwaarde is dat de deelnemers aan WijCk Wonen zover in hun herstel zijn dat ze energie over hebben voor contact met de buren.’

Steentje bijdragen

Ook voor de reguliere bewoners – dus zonder begeleidingsvraag – geldt dat ze bewust kiezen voor de gemengde woonvorm. ‘We zochten mensen die met WijCk Wonen graag een steentje willen bijdragen’, vertelt Jolanda. ‘Bij een vergelijkbaar woonproject in Amersfoort zien we dat mensen om verschillende redenen gemengd willen wonen. De één wil iets betekenen voor een buur, de ander heeft zelf behoefte aan contact. Dat zien we in Woerden ook.’ Kwintes deed de werving en selectie van de deelnemers. Woningcorporatie GroenWest, waarvan Kwintes de appartementen huurt, keek mee tijdens de voorselectie van reguliere huurders.

Warme band met de buren draagt bij aan herstel

Het Veer: tussenstation met rust en aandacht

Wonen in de wijk is een mooi streven, maar wat als het nog te vroeg is? Of als mensen een…

Eerst een huis: leren van Finland

Van 17.800 daklozen in 2009 naar 39.300 in 2019. In Nederland komen steeds meer mensen op straat te staan. En…

Warme band met de buren draagt bij aan herstel

Vijftien mensen met én zonder psychosociale kwetsbaarheid wonen sinds december 2021 naast en met elkaar in de Jan Steenstraat in…