Terug naar het archief

Kwintes in 2021: een jaar van zaaien

Corona, corona en nog eens corona. En daarnáást de vernieuwde Wlz, flinke ambities met ambulantisering van de zorg, de start van een nieuw leerprogramma, de keuze voor een nieuwe begeleidingsmethodiek en nog veel meer. Ondanks de coronastilstand was 2021 een jaar om te zaaien. En daar plukken we in 2022 de vruchten van, voorspelt Kwintesbestuurder Ineke van Hooff.

Waar 2020 vooral nog om crisismanagement draaide, was Kwintes in 2021 organisatorisch beter afgesteld op de coronacrisis. ‘Je raakt als organisatie in zekere zin gewend aan de nieuwe situatie’, vertelt Ineke. ‘Ons bestuurlijke en operationele crisisteams stonden als een huis. Daarmee konden we bij nieuwe coronamaatregelen snel slagvaardige beslissingen nemen. De inzet van collega’s bleef bovendien hartverwarmend. Mensen stonden voor elkaar klaar en namen diensten van elkaar over. Al begon het mentaal wel steeds meer te knellen, dit tweede coronajaar. Het gebrek aan perspectief viel zwaar, zowel voor medewerkers als cliënten.’

In 2021 stond kwaliteit van zorg hoog op de agenda. Hoe precies?

‘We onderzochten bijvoorbeeld hoe we de ambulante zorg efficiënter kunnen inrichten zonder dat we inleveren op kwaliteit. De ambulantisering van de zorg gaat de komende jaren gewoon door, maar vaak wel tegen lagere tarieven. Onze ervaringen bij Gewoon Thuis gaan we breder inzetten, bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Zo hopen we steeds meer cliënten thuis te kunnen begeleiden. Daarnaast is kwaliteit van zorg ook punt van aandacht bij ons nieuwe ontwikkelprogramma Standaard in vakmanschap. Sinds 2021 geldt bij Kwintes één beroepsstandaard waaraan alle zorgprofessionals moeten voldoen. Als er extra scholing nodig is, worden collega’s bijgespijkerd.’

Sinds 2022 heeft Kwintes een nieuwe begeleidingsmethodiek. Waarom is dat?

‘De keuze voor een nieuwe begeleidingsmethodiek zat al langer in de pijplijn. Als fusieorganisatie werkten we een tijdlang met verschillende methodieken. Het werd tijd om over te stappen naar een methodiek voor alle cliënten. Onze keuze viel op SRH, een methodiek die cliënten ondersteunt bij hun persoonlijke en maatschappelijke herstel en ook mensen uit hun omgeving daarbij betrekt. We hadden al ervaring met de methodiek, maar nog niet organisatiebreed. Ook hiervoor hebben we in 2021 belangrijke voorbereidingen getroffen. De eerste collega’s zijn inmiddels getraind, we kijken uit naar de eerste ervaringen.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

‘We zitten nu met de naweeën van corona, er is nog steeds veel uitval onder medewerkers. Maar ik ben heel tevreden met de basis die we in 2021 hebben gelegd. Financieel doet Kwintes het goed en ons fundament is stevig. De krappe arbeidsmarkt baart me wel zorgen. We bereiden ons zo goed mogelijk voor door een goede werkgever te zijn. Zo stappen we af van de grotendeels zelfsturende teams. In eerste instantie denken zorgprofessionals vaak: wat heb ik nou aan meer managers? Maar goede managers ontlasten professionals juist, vergroten het werkplezier en stimuleren ontwikkeling.’

‘Eigenlijk had ik gehoopt op een adempauze na corona. De afgelopen twee jaar hadden grote impact op medewerkers en cliënten. Maar door de oorlog in Oekraïne lijkt die adempauze er niet te komen. De groep kwetsbare mensen wordt juist alleen maar groter en de omstandigheden voor kwetsbare mensen worden lastiger. Dat ontmoedigt me niet. Ik heb alleen maar meer motivatie om door te gaan. Cliënten verdienen goede zorg – wat er ook gebeurt. Met de nieuwe methodiek SRH, het versterken van de lijnorganisatie en onze Standaard in Vakmanschap staat die kwaliteit van zorg de komende jaren hoog op onze agenda.’