Terug naar vakkundig

Innovatielab: van goed idee naar handige tool

Hoe kan Kwintes cliënten ondersteunen bij meer zelfredzaamheid? Of medewerkers verlichten in hun werk? Door goed naar de praktijk te luisteren natuurlijk. Dus experimenteerden we ook in 2021 volop met de ideeën van medewerkers en cliënten in het Innovatielab van Kwintes.

Zorg is en blijft mensenwerk, al helpt technologie medewerkers en cliënten van Kwintes steeds vaker een handje. Zo zagen in 2021 gezelschapsrobots Alpha Mini en Nao het levenslicht. Zij ondersteunen cliënten bij dagstructuur, activatie en sociale interactie. Ook ontwikkelden we medicatiedispenser Medido verder door. Deze slimme medicijndoos herinnert cliënten aan het innemen van hun medicijnen en geeft daarbij precies de hoeveelheid vrij die ze nodig hebben. Het idee stamt uit 2019. In 2020 en 2021 testten we de slimme medicijndoos uitgebreid onder cliënten, om te zien welk type cliënt er het meeste baat bij heeft. Daarnaast gingen we afgelopen jaar in het lab aan de slag met een spraakgestuurde rapportagetool voor ambulante begeleiders, die gesproken tekst omzet in geschreven tekst. Sonja, Amanda en Daphne vertellen over deze pilot.

Testen in de praktijk

‘Een goed idee is stap één’, vertelt Sonja Brouwer, programmamanager I&A/ICT bij Kwintes. ‘Met kleinschalige pilots onderzoeken we wat zo’n idee in de praktijk oplevert. Hierbij kijken verschillende disciplines mee: de praktijk – de indiener(s) van het idee –, techneuten, gedragswetenschappers en juristen. Ook zijn een projectleider en programmanager betrokken.’ Ambulant begeleider Daphne van den Hoek testte samen met haar collega’s het prototype van de spraakgestuurde rapportagetool uit. ‘Ik ben voor mijn werk altijd veel onderweg naar cliënten. Tijdens deze pilot kon ik de rapportages rustig op mijn telefoon inspreken, terwijl ik in mijn auto zat. Ik merkte meteen hoeveel rust dat gaf. Het is bovendien een slimme app, die leert van ons dagelijks gebruik. Bijvoorbeeld de woorden en afkortingen die we bij Kwintes veel gebruiken.’

Onderzoeksvragen beantwoorden

Het Innovatielab brengt met onderzoeksvragen in kaart wat de innovatie in de praktijk oplevert. Hiermee wordt ook een businesscase gemaakt. ‘De vraag hoeveel tijdswinst spraakgestuurd rapporteren oplevert, konden we tijdens die pilot nog niet beantwoorden’, zegt Amanda Pals, adviseur Informatica & Automatisering bij Kwintes. ‘Daarvoor moeten we eerst nog wat technische aanpassingen doen. Als die straks zijn doorgevoerd, kunnen we de spraakgestuurde app testen onder een grotere groep ambulant begeleiders. Ik twijfel er niet aan dat collega’s met deze tool veel minder tijd kwijt zijn aan hun rapportage. Maar de grootste winst is wat mij betreft dat de slimme app veel meer rust oplevert in hun agenda’s en hoofden.’

Ook interessant

Sterk door Werk

Meer mensen met een psychische kwetsbaarheid begeleiden naar een betaalde baan. Dat is het doel van het convenant Sterk door…

Zo zorgen RIBW’s samen voor meer e-health op de werkvloer

Veel zorginstanties zijn bezig met e-health. Toch is het vaak nog geen vast onderdeel van de reguliere zorg. Om digitale…

Nieuwe tool helpt OR beter luisteren naar medewerkers

Wat vinden medewerkers van Kwintes nou echt belangrijk in hun werk? Wat hebben ze nodig, en wat missen ze? Om…