Terug naar vertrouwen

Het Veer: tussenstation met rust en aandacht

Wonen in de wijk is een mooi streven, maar wat als het nog te vroeg is? Of als mensen een terugval krijgen? Dan is er Het Veer, een bosrijke plek aan de rand van Amersfoort. Op deze unieke locatie bieden Kwintes en GGz Centraal samen zorg aan de bewoners. Mirjam Beumer en Mark Wisse vertellen over de kracht van kruisbestuiving en werkplezier.

‘Het Veer is een beschermde, tijdelijke woonplek voor mensen wiens leven of omgeving ernstig ontwricht raakt door psychiatrische problematiek’, vertelt Mark Wisse, teamleider bij GGz Centraal. ‘Op deze ruime en rustige locatie kunnen 22 bewoners maximaal 2 jaar wonen. De ene helft wordt behandeld door GGz Centraal en de andere helft wordt begeleid door Kwintes en gemonitord door FACT.’ Mirjam Beumer, projectmanager van Kwintes, vult hem aan: ‘Thuis of in een instelling lopen sommige mensen vast. Ze hebben iets anders nodig. Even wat afzondering, rust en persoonlijke aandacht. Hier bekijken we wat ze nodig hebben om tot rust te komen. Daarna kijken we stap voor stap verder, met oog voor oorzaken: waardoor liep het spaak? En wat kunnen we doen om perspectief op herstel te krijgen?’

Denken in mogelijkheden

Het bijzondere aan Het Veer is dat GGz Centraal en Kwintes hier beiden ondersteuning bieden aan de bewoners. Elk vanuit hun eigen vleugel, in een gebouw dat open is opgezet. Daardoor is er volop ruimte voor kruisbestuiving. Mark: ‘Door elkaar aan te vullen, maar ook door van elkaar te leren, groeien we naar completere zorg.’ Mirjam: ‘Hierbij stellen we bewoners centraal, en denken we in mogelijkheden. Wat hebben ze nodig? En wat heeft deze plek ons daarbij te bieden? Zo kijken we heel breed naar therapieën die bewoners vooruit kunnen helpen. Sporten en tuinieren bijvoorbeeld, op het terrein. Daarvoor leggen we binnenkort speciaal een moestuin aan.’

Ook de behandelaars van GGz Centraal en het FACT-team staan dicht bij de bewoners. Mark: ‘Als een nieuwe bewoner binnenkomt, kijken we goed wat deze nodig heeft. Ook op gebied van medicatie. Dit is een veilige en gecontroleerde omgeving om medicatie aan te passen of misschien zelfs af te bouwen.’

Vrijheid is blijheid

‘De meeste instellingen hebben een vast dagprogramma, en alles gebeurt op gezette tijden’, vertelt Mirjam. ‘Hier laten we de bewoners zo veel mogelijk los. Ze bepalen zelf wat ze willen doen en wanneer. Deze vrijheid en zelfstandigheid werkt heel prettig en is bevorderlijk voor bewoners. We ondersteunen hen in activering, en laten ze zo veel mogelijk op eigen benen staan. Keuzevrijheid helpt daarbij. Als er structuur nodig is, dan bieden we die natuurlijk. Maar op maat, en met constructieve insteek. Zo gaven we een bewoner met autisme een app om zijn eigen dagindeling te maken. Hiermee houdt hij grip op zijn leven, ook als hij straks zelfstandig woont en ambulante begeleiding krijgt.’

Afkijken mag

Over en weer wordt er uit de samenwerking veel geleerd. Mirjam: ‘We denken met elkaar mee, zowel persoonlijk als in casuïstiek. Hier gaan we op korte termijn een vaste vorm voor creëren: gezamenlijk intervisie staat hoog op de agenda. En wat we van elkaar leren? GGz Centraal heeft een mooi programma rondom leefstijl, waar gezonde voeding deel van uitmaakt. Sommige bewoners maken binnen dit programma gebruik van een stippendieet. Gezonde voeding heeft een groene stip, snoepgoed een rode, enzovoorts. Een diëtist stelt vast hoeveel stippen ze dagelijks van een kleur mogen eten. Op deze manier krijgen bewoners zelf inzicht in hun voedingspatroon en kunnen zij zelf betere keuzes maken en hier de regie in hebben. Dit vonden we zo handig en eenvoudig dat we het in onze eigen keuken hebben overgenomen.’

Voor Mark zit de leer echt in de benadering. ‘We maken een ommezwaai van psychiatrie en medicatie naar een mensgerichte aanpak, met nadruk op het bieden van toekomstperspectief. Hierbij kunnen we leren van Kwintes.’

Pionieren in het bos

Het Veer is pas een jaar onderweg, maar de resultaten zijn al goed zichtbaar. Mark: ‘Je ziet de bewoners genieten van de rust en ruimte. En van de mogelijkheden die er voor ze ontstaan; perspectief om het leven weer op te pakken, dromen na te jagen. Het motiveert ze, en dat stimuleert de voortgang nog eens extra. Voor hulpverleners is die progressie van cliënten ook een stimulans. Het geeft plezier en diepe voldoening.’ Dat onderschrijft Mirjam. ‘De mensen die hier werken zijn gemotiveerd. Er is veel tijd en ruimte om te ondernemen en ontwikkelen. Het is echt pionieren.’

Ook interessant

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op…

Spraakgestuurd rapporteren: app ontlast begeleiders

De zorg mag dan mensenwerk zijn, steeds vaker helpt technologie medewerkers van Kwintes een handje. Met de app Smart Rapporteren…

‘Weloverwogen keuzes in een veranderend zorglandschap’

Nieuwe wetten en veranderende zorgtarieven beïnvloeden het zorglandschap, en dus ook Kwintes. ‘We moeten nú duidelijke keuzes maken om onze…