Terug naar vakkundig

Een stevige basis met Standaard in vakmanschap

Goede en veilige zorg is vanzelfsprekend voor Kwintes. En om te zorgen dat alle medewerkers volgens dezelfde duidelijke standaard werken, ontwikkelden we het leerprogramma Standaard in vakmanschap. Uniek aan dit programma is de begeleiding van een buddy: een ervaren collega uit het eigen team. Norbert Bijzitter is zo’n buddy en vertelt waarom het leerprogramma zo goed werkt.

Van medicatiekennis en bedrijfshulpverlening tot omgaan met emoties en agressie én digitale systemen. Zorgprofessionals moeten overal in thuis zijn. Natuurlijk staat goede kwaliteit daarbij voorop. Om die kwaliteit te waarborgen, ontwikkelde Kwintes vorig jaar een standaard. Begeleiders, zorgmanagers en beleidsmedewerkers maakten per functiegroep een overzicht van het gewenste basisniveau van onze zorgmedewerkers. Hun bevindingen toetsten ze aan eisen uit wet- en regelgeving. Het resultaat: zeven onderwerpen die moeten behoren tot de basiskennis en -vaardigheden van onze professionals.

Eigen vakmanschap onderzoeken

Die zeven onderwerpen vormen het fundament van Standaard in vakmanschap: (digitale) Systemen, Methodisch werken, Emotie & agressie, Signalering, Medicatie en verzorging, Bedrijfshulpverlening en Psychopathologie. Met het leerprogramma onderzoeken medewerkers zélf of ze aan de standaard van Kwintes voldoen. Nieuwe collega’s doorlopen het programma sinds september 2021, de rest van de collega’s volgt snel. Met een scan krijgen ze inzicht in hun niveau. Op basis daarvan bepalen ze welke trainingen ze nog moeten volgen. Zo sluit ons leerprogramma naadloos aan bij de vooropleiding, kennis en werkervaring van een zorgprofessional. Een vraaggericht programma dus, waarbij ze begeleiding krijgen van een buddy: een collega binnen het eigen team.

Opkomen voor kwaliteit

Eén van de ruim honderd buddy’s is Norbert Bijzitter. Hij is persoonlijk begeleider bij een beschermde woonvorm voor mensen met een WMO of WLZ-indicatie en werkt in een team met vijftien collega’s. ‘Ik werk al lang bij Kwintes en kan nieuwe mensen goed wegwijs maken. Daarom heb ik me opgegeven als buddy, maar óók omdat ik het idee achter het programma zo goed vind. We werken allemaal op onze eigen manier, maar ik vind dat die wel aan een bepaalde standaard moet voldoen. Dat verdienen de mensen die we ondersteunen. Daarnaast geeft het me ook gewoon voldoening om mensen te helpen hun werk goed te doen.’

Buddy in actie

Norbert is een half jaar lang de buddy van twee collega’s binnen zijn team. ‘Ik begeleid een nieuwe collega en iemand die vanuit een ander team is gekomen. Vooral in het begin is het wat intensiever, dan doorloop je samen de vaardighedenscan: een lange lijst met vragen over je vaardigheden. Daar ben je zo twee uur mee bezig. Zo bekijken we welke kennis en vaardigheden de collega al heeft, waar die uitgebreid kunnen worden met cursussen en welke dat moeten zijn. Daarna spreken we elkaar elke week wel even over hoe het gaat en waar iemand tegenaan loopt. Ik check dan ook altijd goed hoe het met iemand gaat, en geef mee dat het heel belangrijk is om ook goed voor jezelf te zorgen. Dus op tijd het gesprek aan gaan als je ergens mee zit of goed uitzieken als je je niet lekker voelt. Dat willen we in de zorg nog weleens vergeten.’

Vakmensen vol zelfvertrouwen

Van de collega’s die hij begeleidt, hoort Norbert dat ze het prettig vinden om een vast aanspreekpunt te hebben. ‘Ze vinden het ook fijn dat meteen duidelijk is welke cursussen ze moeten volgen. En ik kan me voorstellen dat je als nieuwe collega je zelfverzekerder voelt en sterker in je schoenen staat met zo’n programma. Je weet namelijk precies wat er van je verwacht wordt en wat je aan je meer ervaren collega’s hebt. De kennis en kunde die je niet hebt, leer je binnen een half jaar bij. Ook voor mijn collega’s die met deze mensen werken, is het prettig om te weten dat ze Standaard in vakmanschap volgen. Zo weten ze precies wat ze aan een nieuwe collega hebben.’

Ook interessant

Kwintes onderzoekt de kracht van financiële begeleiding

Veel cliënten die beschermd of begeleid wonen hebben financiële problemen. De budgetcoaches en -beheerders van Kwintes helpen ze om weer grip op…

Spraakgestuurd rapporteren: app ontlast begeleiders

De zorg mag dan mensenwerk zijn, steeds vaker helpt technologie medewerkers van Kwintes een handje. Met de app Smart Rapporteren…

‘Weloverwogen keuzes in een veranderend zorglandschap’

Nieuwe wetten en veranderende zorgtarieven beïnvloeden het zorglandschap, en dus ook Kwintes. ‘We moeten nú duidelijke keuzes maken om onze…