Terug naar het archief

Speciale Kwintesklas voor zij-instromers

‘Hebben jullie nog vacatures?’ Elke week bellen wel een paar mensen naar Kwintes. Ze werken in een supermarkt, de detailhandel of de bouw, en willen graag overstappen naar de ggz. Speciaal voor deze zij-instromers én interne medewerkers ontwikkelden Kwintes en het MBO College in Hilversum een speciaal aangepaste mbo-opleiding Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Onlangs startte de eerste echte Kwintesklas.

Afgelopen september startten achttien zij-instromers, interne begeleiders en slaapwachten van Kwintes met de mbo-opleiding. Ze gaan drie jaar lang één dag per week naar school. Daarnaast draaien ze minstens 24 uur mee bij Kwintes om praktijkervaring op te doen. Kwintes betaalt de opleiding, het boekengeld, de helft van de opleidingstijd plús de tijd op de groep volgens de CAO Woonbegeleider in opleiding. En uiteraard zet Kwintes zich in om de studenten na hun leerwerktraject een definitieve plek te geven in de organisatie.

‘De wens voor een speciale Kwintesklas bestond al langer’, vertelt Edith Vaandrager-Droog, adviseur beroepsopleidingen bij Kwintes. ‘Maar we konden niet precies inschatten hoeveel tijd en ruimte er binnen Kwintes was om mensen op de werkvloer op te leiden. Toen we dat eenmaal in kaart hadden gebracht, konden we van start.’

Wat is nodig voor óns?

Het MBO College is erg blij met de Kwintesklas. ‘We bieden nog niet veel van dit soort trajecten aan’, zegt Steven van Schaaik, opleidingsmanager gezondheidszorg. ‘Maar het scholen van zij-instromers past heel goed bij onze ambitie van een leven lang leren.’ Kwintes en het ROC kennen een duidelijke rolverdeling: het MBO College regelt de hele opleiding en ondersteunt ook de stagebegeleiders, Kwintes kijkt inhoudelijk mee. Edith: ‘Belangrijke thema’s voor ons zijn psychopathologie, werken in de ggz en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Daar hebben we ook veel kennis over, die we via gastlessen delen in de opleiding.’

Voormalige vertegenwoordiger

Michel van den Berg (30) kwam via de Pabo bij Kwintes terecht. De voormalige vertegenwoordiger startte afgelopen zomer als zomerkracht bij Beschermd Begeleid Wonen op de locatie in Emmeloord. Hoewel de opleiding nog niet was begonnen, kreeg hij toch alvast zijn begeleider Marretje toegewezen. ‘Onze roosters zijn op elkaar afgestemd en de eerste weken werkten we altijd samen. Marretje weet daardoor heel goed wat ik kan. Dus toen ik na mijn inwerkweken in de zomer aangaf dat ik meer verantwoordelijkheden wilde, wist ze dat ik dat aankon.’

Interactie op afstand

Dat de Kwintesklas moest starten tijdens de coronacrisis was op zijn zachtst gezegd een tegenvaller. Edith: ‘We hebben het ROC in maart meteen gebeld: hoe gaan jullie het doen? Hoe gaan jullie de kwaliteit borgen? We vonden het heel spannend, er is veel contact over geweest.’ Steven vult aan: ‘Vanwege de coronamaatregelen kunnen we slechts tien tot twintig procent van het onderwijs fysiek aanbieden, de rest moet digitaal. Interactie is belangrijk voor zijinstromers, zij moeten hun ervaringen kunnen delen. Dat proberen we zo goed mogelijk te faciliteren.’

Student Michel merkte die eerste weken dat het een zoektocht was. ‘Dat snap ik heel goed. Alles was nieuw. Niet alleen de opleiding, ook de mentor en het afstandsonderwijs. Maar inmiddels is alles prima op de rit. Om aan de coronamaatregelen te voldoen, werd de groep wel opgesplitst. Maar de mix van zij-instromers en mensen die al langer bij Kwintes werken is nog steeds goed.’

Meer Kwintesklassen

Elke zes weken wordt de opleiding geëvalueerd. Het is dus bijna tijd voor de eerste evaluatie. ‘We zijn erg benieuwd wat de studenten opvalt in onze manier van werken’, zegt Edith. ‘Die blik van buiten is nuttig.’ Als het aan de adviseur beroepsopleidingen ligt, komen er snel meer Kwintesklassen. ‘We willen graag een opleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld Persoonlijk begeleider in opleiding. Daar is intern veel vraag naar.’ Steven denkt dat zorgtrajecten voor zij-instromers populairder zullen worden. ‘Nu in andere sectoren ontslagen vallen, raken steeds meer mensen geïnteresseerd in een baan in de zorg.’