Terug naar het archief

‘Cliënten moeten een stem hebben’

Onze Centrale Cliëntenraad (CCR) was in 2020 actiever dan ooit. Elke week kwam de raad samen en elke zes weken met de Raad van Bestuur. Voorzitter Andrea de Ridder is er blij mee: ‘Cliënten moeten een stem hebben.’

Andrea (36) is sinds 2020 voorzitter van de CCR. Als bewoner van een beschermd wonen-locatie weet ze als geen ander hoe belangrijk medezeggenschap is. ‘Medewerkers willen graag zorgen voor cliënten en nemen hen daardoor veel uit handen. Terwijl mensen heel goed zelf kunnen aangeven wat zij nodig hebben. Dit zorgt voor een ongelijke verhouding. Door cliënten inspraak in de plannen te geven, ontstaat er meer gelijkheid.’

Uitnodiging voor sollicitatiegesprek

Het bestuur van Kwintes brengt in de vergaderingen met de CCR instemmings- en adviesvragen in. ‘Bijvoorbeeld over aanpassingen van het medicatiebeleid of over verbouwingen’, zegt Andrea. ‘Zo staat er een verbouwing op de agenda, waarvoor Kwintes een bouwexpert inhuurt. Wij mogen nu iemand inhuren die checkt of zijn werk klopt. Maar de organisatie staat ook open voor onze adviezen over wie ze moeten aannemen. En ze nodigen ons uit voor sollicitatiegesprekken met nieuwe werknemers – hoe hoog de functie ook is.’

Iedereen op de hoogte

De CCR zorgt ervoor dat de stem van cliënten gehoord wordt. ‘We gaan geregeld in gesprek met de bestuurder van Kwintes, cliënten die geen lid zijn van de raad gooien onderwerpen bij ons op. Elke regio van Kwintes is vertegenwoordigd in de CCR. Onze leden zijn allemaal voorzitter van hun regionale cliëntenraad. Zo weten we precies wat er overal speelt. Zij nemen de onderwerpen die wij in de centrale raad bespreken weer mee naar hun regioraad. En die geeft de updates weer door aan de cliënten. Zo blijft iedereen op de hoogte.’

Nog niet op volle kracht

In 2020 is gewerkt aan de communicatie tussen de CCR en het bestuur van Kwintes. ‘De organisatie is soms wat te enthousiast met de plannen, en informeert dan cliënten te laat. We hebben aangegeven dat we meer tijd nodig hebben om naar nieuwe plannen te kijken. Sindsdien gaat het steeds beter. Overigens draaien we nog niet op volle kracht als CCR. We zijn met zijn zessen, terwijl er plek is voor vijftien leden. In de komende maanden gaan we dus op zoek naar nieuwe leden.’