Spring naar content

Wonen

De vraag om creatiever om te gaan met wonen groeit. Samen met gemeenten en woningcorporaties zoekt Kwintes naar nieuwe woonconcepten. Of alternatieven voor woonvormen en beschermd wonen, zoals wij met Gewoon Thuis bieden.

Dit leidt tot mooie projecten waardoor cliënten prettig wonen passend bij wat zij willen en kunnen. En juist omdat dit zo persoonlijk is, is de variëteit in woonvormen van belang.

Samen met onze opdrachtgevers onderzoeken wij wat hun wensen zijn en wat aansluit bij de behoeften van de nieuwe bewoners. Ook de buurt vergeten wij hier niet in mee te nemen. Zij worden altijd betrokken bij de start van nieuwe ideeën. Zodat iedereen vertrouwen heeft in het project én elkaar leert kennen.

Gewoon Thuis: een stap dichterbij zelfstandigheid

Gewoon Thuis is een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij men zelfstandig woont in de wijk en begeleiding van Kwintes ontvangt. Gewoon Thuis is een volgende stap naar zelfstandigheid voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen.

Lees verder

Nieuwe woonvormen

Er komt steeds meer aandacht voor het bouwen en creëren van woningen voor mensen die zorg behoeven. Van Skaeve Huse tot aan Lucent, Kwintes is continue in ontwikkeling.

Lees verder

Scheiden wonen en zorg: ‘In Gooi en Vechtstreek zijn we goed op stoom’

Kwintes bouwt haar beschermd wonen-locaties om en maakt het mogelijk om in de wijk te wonen, met zorg aan huis. Hoe gaan we om met deze ontwikkeling? Jolanda van Loon, projectleider woonconcepten, vertelt hierover.

Lees verder

‘Weer Thuis’ verbetert doorstroom vanuit beschermd wonen

Cliënten die uitstromen uit beschermd wonen naar een zelfstandige passende woning, terwijl de woningmarkt op slot zit. Het landelijke actieprogramma ‘Weer Thuis’ moet dit wel mogelijk maken. Kwintes doet onder andere in Flevoland hieraan mee.

Lees verder

Onze cijfers in 2019

Medewerkerstevredenheid

7,0

TEVREDENHEID

Tevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

7,3

BETROKKENHEID

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om bij de organisatie te blijven werken.

7,3

BEVLOGENHEID

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.

6,9

WERKGEVERSCHAP

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.

Cliënten

8.623
CLIËNTEN

1.311
CLIËNTEN MET
BUDGETBEHEER

1.771
CLIËNTEN BESCHERMD
WONEN

5.428
CLIËNTEN MET
INDIVIDUELE BEGELEIDING

1.382
CLIENTEN
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN VROUWENOPVANG

De genoemde aantallen zijn het aantal cliënten, op basis van de
geleverde zorg en op basis van alle financieringsstromen. De
Kwintes-gebiedsindeling is op basis van de Kwintes-indeling
(cliënten met WLZ, DBC, rekening eigenzorgteam, Justitie toegewezen
o.bv. team aan een gebied). Kleine gemeenten zijn bij de
Kwintes-gebieden weergegeven. Inloop cliënten bij de
maatschappelijke opvang zijn niet meegerekend.

Medewerkers

1.900 (1.492 FTE)
KWINTES
MEDEWERKERS

209
STAGIAIRS

390
VRIJWILLIGERS

Omzet

In miljoenen euro’s:

  • 2018: 116 (jaarrekening)
  • 2019: 126* (prognose)
  • 2020: 125 (begroting)
  • * Genormaliseerd (exclusief correctie voorgaande jaren)