Spring naar content

Vernieuwen

Komende jaren zetten we sterk in op vernieuwing.

Zo zijn we bezig met duurzaamheid. In 2030 willen we dat al onze panden energielabel A hebben. Hieronder lees je alles over onze duurzame doelen. Ook op het gebied van innovatie hebben we een aantal mooie ambities bedacht. In 2019 testten we al met Robot Tessa, een medicatiedispenser en lanceerden we intern een digitale ideeënbus.

Onze cliënten geven we toegang tot hun eigen Kwintes omgeving  zodat zij inzicht hebben in hun digitale dossier. Wij kijken uit naar nog meer vernieuwingen in 2020.

Drie vragen over duurzaamheid

Duurzaamheid. Daar kun je anno 2019 écht niet meer omheen. Kwintes werkt hard om duurzame doelen te halen. Het energiezuiniger maken van onze huisvesting is daar een belangrijk onderdeel van. Drie vragen over deze doelen aan manager vastgoedontwikkeling Theo van Horck.

Lees verder

Kwintes innoveert!

Kwintes werkt constant aan het verbeteren van de ondersteuning van cliënten om onder andere hun zelfredzaamheid te vergroten. In het Innovatielab van Kwintes onderzoeken we hoe digitale begeleiding er in de toekomst uit ziet. Sonja Brouwer, programmamanager I&A bij Kwintes, vertelt.

Lees verder

Mijn Kwintes

Begin 2019 is Kwintes gestart met de pilot ‘Mijn Kwintes’; het nieuwe cliëntportaal. Hierbij krijgen cliënten van ongeveer 15 pilotteams toegang tot hun digitale dossier in het ECD Pluriform. Zo hebben zij meer eigen regie, kunnen zij de verslaglegging zelf volgen en hierop reageren.

Lees verder

Onze cijfers in 2019

Medewerkerstevredenheid

7,0

TEVREDENHEID

Tevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

7,3

BETROKKENHEID

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om bij de organisatie te blijven werken.

7,3

BEVLOGENHEID

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.

6,9

WERKGEVERSCHAP

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.

Cliënten

8.623
CLIËNTEN

1.311
CLIËNTEN MET
BUDGETBEHEER

1.771
CLIËNTEN BESCHERMD
WONEN

5.428
CLIËNTEN MET
INDIVIDUELE BEGELEIDING

1.382
CLIENTEN
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN VROUWENOPVANG

De genoemde aantallen zijn het aantal cliënten, op basis van de
geleverde zorg en op basis van alle financieringsstromen. De
Kwintes-gebiedsindeling is op basis van de Kwintes-indeling
(cliënten met WLZ, DBC, rekening eigenzorgteam, Justitie toegewezen
o.bv. team aan een gebied). Kleine gemeenten zijn bij de
Kwintes-gebieden weergegeven. Inloop cliënten bij de
maatschappelijke opvang zijn niet meegerekend.

Medewerkers

1.900 (1.492 FTE)
KWINTES
MEDEWERKERS

209
STAGIAIRS

390
VRIJWILLIGERS

Omzet

In miljoenen euro’s:

  • 2018: 116 (jaarrekening)
  • 2019: 126* (prognose)
  • 2020: 125 (begroting)
  • * Genormaliseerd (exclusief correctie voorgaande jaren)