Spring naar content

Toekomst

Jongeren hebben de toekomst. Daarom hebben wij diverse projecten om jongeren die zich in een benarde positie bevinden weer zelfredzaam te maken. De maatschappij vraagt veel van de jeugd, ook de jeugd mét een zorgvraag. Ze hebben passende zorg nodig, woonruimte en scholing, een betaalde baan of vrijwilligerswerk als dat kan.

Gemeenten zoeken naar een aanpak voor de groep 16 – 27. Bij Kwintes bieden we deze jongeren hulp op diverse manieren. FastForward voorkomt dat ze op straat belanden. Choose2Improve helpt ze weer naar school. De pilot ‘’op eigen benen’’ houdt ze uit de schulden. Locus leert ze zelfstandig wonen. Wij geloven in de toekomst van deze jongeren.

Choose2Improve: In een half jaar van straat naar school

Jonge schoolverlaters opsporen en weer naar school krijgen: voor veel gemeenten is dat een grote uitdaging. In Almere is tussenoplossing Choose2Improve van Kwintes een belangrijke partner die hulp biedt aan kwetsbare jongeren. Zij boekt al vijf jaar zichtbare successen onder jongeren.

Lees verder

‘Op eigen benen’ helpt jongeren blijvend uit de schulden

Jongeren met psychische problemen komen met reguliere schuldhulpverlening maar moeilijk uit de schulden. Dat kan anders, ontdekten ze in Amersfoort. Hier trokken gemeente, schuldhulpverlening, Kwintes én woningbouwcorporatie samen op om jongeren blijvend uit de schulden te krijgen.

Lees verder

Crisisopvang voor jongeren: de rust om vooruit te kijken

Jongeren uit Hilversum en omgeving die in 2019 in de crisisopvang belandden, hadden geluk. Zij konden meedoen aan de pilot ‘Fast Forward’ van Kwintes en het Leger des Heils. De kracht van Fast Forward? ‘De korte lijntjes in ons netwerk’, aldus projectleider Mark Rutten.

Lees verder

Locus: begeleiding, wonen en behandeling onder één dak

Locus biedt therapie, begeleiding en wonen aan op één locatie. De jongeren hebben allemaal een eigen studio en moeten in principe alles zelf doen. Gedurende de dag gaan de jongeren naar school, stage, werk of dagbesteding. De begeleiding helpt hen bij het organiseren van dit alles.

Lees verder

Onze cijfers in 2019

Medewerkerstevredenheid

7,0

TEVREDENHEID

Tevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

7,3

BETROKKENHEID

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om bij de organisatie te blijven werken.

7,3

BEVLOGENHEID

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.

6,9

WERKGEVERSCHAP

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.

Cliënten

8.623
CLIËNTEN

1.311
CLIËNTEN MET
BUDGETBEHEER

1.771
CLIËNTEN BESCHERMD
WONEN

5.428
CLIËNTEN MET
INDIVIDUELE BEGELEIDING

1.382
CLIENTEN
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN VROUWENOPVANG

De genoemde aantallen zijn het aantal cliënten, op basis van de
geleverde zorg en op basis van alle financieringsstromen. De
Kwintes-gebiedsindeling is op basis van de Kwintes-indeling
(cliënten met WLZ, DBC, rekening eigenzorgteam, Justitie toegewezen
o.bv. team aan een gebied). Kleine gemeenten zijn bij de
Kwintes-gebieden weergegeven. Inloop cliënten bij de
maatschappelijke opvang zijn niet meegerekend.

Medewerkers

1.900 (1.492 FTE)
KWINTES
MEDEWERKERS

209
STAGIAIRS

390
VRIJWILLIGERS

Omzet

In miljoenen euro’s:

  • 2018: 116 (jaarrekening)
  • 2019: 126* (prognose)
  • 2020: 125 (begroting)
  • * Genormaliseerd (exclusief correctie voorgaande jaren)