Spring naar content
Samen

Samen Werken

Succesvolle aanpak vermindert overlast in Almere-Centrum

Drankgebruik op straat. Bedelen om geld. Onvoorspelbaar gedrag, waar voorbijgangers van schrikken. In Almere-Centrum voelden bewoners, bezoekers en ondernemers zich steeds onveiliger. Daarom bundelden politie, handhaving en bemoeizorg hun krachten in een pilot.

Lees verder

3 vragen over de 24/7 bereikbaarheidsdienst

Mensen met een psychiatrische achtergrond horen zoveel mogelijk in de wijk thuis. Maar zo’n inclusieve samenleving ontstaat niet vanzelf. Kwintes ondersteunt deze doelgroep in de regio Gooi en Vechtstreek met een speciale 24/7 bereikbaarheidsdienst. Drie vragen hierover aan medewerker Mihaela Schippers.

Lees verder

Hoe kunnen we terugval voorkomen?

Voor mensen met psychiatrische problemen is zelfstandig wonen in de wijk de nieuwe norm. Maar dat gaat niet altijd goed. Terugval naar begeleid wonen of dakloosheid komt nog te vaak voor. Hoe kunnen we dat voorkomen? Jaap Burggraaf en Doortje van Laarhoven geven antwoord.

Lees verder

Samenwerking dringt crisissituaties in Lelystad terug

Betere zorg voor mensen met psychische problemen in Lelystad. Daarvoor slaan Kwintes, Woonzorg Flevoland en de Sociaal Wijkteams van Welzijn Lelystad de handen ineen. Hun Stedelijk Integraal Netwerk moet zorgen dat minder mensen in een crisissituatie belanden.

Lees verder

Samenwerking binnen bemoeizorg is effectief redmiddel

In Amersfoort zoeken bemoeizorgers contact met deze mensen om hen succesvol naar hulpverlening te leiden. Door de nauwe samenwerking tussen bemoeizorgers, onder wie die van Kwintes, verloopt de bemoeizorg in Amersfoort steeds soepeler. Minder mensen uit kwetsbare groepen vallen tussen wal en schip.

Lees verder