Spring naar content

Samen

Samen doen, samen werken en samen in de wijk. Kwintes kan niet zonder samenwerking. Onze begeleiders werken samen met cliënten aan begeleidingsplannen en behalen van doelstellingen.  Dat doen zij samen.

Op corporate en lokaal niveau werken wij samen met tal van partijen. Zonder onze samenwerkingspartijen kunnen wij geen successen behalen. Wij hebben elkaar nodig. Bijvoorbeeld om samen in de wijk projecten op te zetten. Waardoor mensen met én zonder zorgvraag samen wonen. Er voor elkaar kunnen zijn en een oogje in het zeil houden. Lees hieronder wat samenwerken voor ons betekent en hoe wij met u kunnen samenwerken.

Samen doen...

Onze cliënten bereiken hun doelen samen met hun begeleiders. Zo krijgen we door onderling vertrouwen en samenwerking cliënten weer aan het werk. Samen met anderen creëren we de ideale omstandigheden voor een cliënt. Door samen te doen, komen onze cliënten verder. Lees onze praktijkvoorbeelden over trajectbegeleiding met IPS en gezinscoaching.

Lees verder

Samen werken..

Wij investeren in duurzame samenwerkingen om zorg te verbeteren en veiligheid te vergroten. Van gemeente tot welzijn en woningcorporaties. Bemoeizorgers werken samen met politie om veiligheid op straat te vergroten. Met andere zorgverleners bieden we een 24/7 bereikbaarheidsdienst in Gooi en Vechtstreek.

Lees verder

Samen in de wijk..

Zelfstandig wonen in de wijk is de nieuwe norm. Dat vraagt nieuwe diensten voor cliënten. Met Samen Sterk bouwen we een netwerk voor kwetsbare mensen in hun wijk. En in Lelystad verminderen we crisissituaties in de wijk door mensen beter in beeld te houden. En hoe kunnen we terugval naar begeleid wonen of zelfs dakloosheid voorkomen? Lees alles over de oplossingen om beter samen te wonen in de wijk.

Lees verder

Onze cijfers in 2019

Medewerkerstevredenheid

7,0

TEVREDENHEID

Tevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

7,3

BETROKKENHEID

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om bij de organisatie te blijven werken.

7,3

BEVLOGENHEID

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.

6,9

WERKGEVERSCHAP

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.

Cliënten

8.623
CLIËNTEN

1.311
CLIËNTEN MET
BUDGETBEHEER

1.771
CLIËNTEN BESCHERMD
WONEN

5.428
CLIËNTEN MET
INDIVIDUELE BEGELEIDING

1.382
CLIENTEN
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN VROUWENOPVANG

De genoemde aantallen zijn het aantal cliënten, op basis van de
geleverde zorg en op basis van alle financieringsstromen. De
Kwintes-gebiedsindeling is op basis van de Kwintes-indeling
(cliënten met WLZ, DBC, rekening eigenzorgteam, Justitie toegewezen
o.bv. team aan een gebied). Kleine gemeenten zijn bij de
Kwintes-gebieden weergegeven. Inloop cliënten bij de
maatschappelijke opvang zijn niet meegerekend.

Medewerkers

1.900 (1.492 FTE)
KWINTES
MEDEWERKERS

209
STAGIAIRS

390
VRIJWILLIGERS

Omzet

In miljoenen euro’s:

  • 2018: 116 (jaarrekening)
  • 2019: 126* (prognose)
  • 2020: 125 (begroting)
  • * Genormaliseerd (exclusief correctie voorgaande jaren)