Spring naar content
Terug naar Samen

Ontwikkelen bij Kwintes: van en voor iedereen

In 2020 vernieuwden we onze visie op leren en ontwikkelen. Ons credo luidt nu: leren is van en voor iedereen. Door ons vakmanschap binnen en buiten de organisatie te ontwikkelen en te delen, werken we aan toekomstbestendige zorg. Teamleider Jessica Godijn is een van de grondleggers van de nieuwe visie en legt de vijf belangrijkste kenmerken uit.

1: De basis op orde

‘Iedereen bij Kwintes moet weten waar we voor staan, wat we doen en hoe we dat doen. Wij noemen dat de Standaard in Vakmanschap. Nieuwkomers gaan daarom een traject van een half jaar doorlopen waarin ze de basis leren. In de loop van 2021 en in 2022 worden ook collega’s binnen Kwintes die geen zorg verlenen voor dit traject uitgenodigd.’

‘Bij een goede basis hoort ook een nieuwe begeleidingsmethodiek. Die kiezen we in 2021. Als iedereen volgens dezelfde methodiek werkt, gebruiken alle collega’s dezelfde handvaten in hun werk. Zo kunnen we het werk op dezelfde manier uitvoeren. Dat geeft ons én onze cliënten houvast.’

2: Goed leiderschap

‘In eerste instantie draait goed leiderschap om persóónlijk leiderschap: durf je de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen ontwikkeling? Een speciale online leeromgeving moet medewerkers daarbij helpen. Hierin kunnen ze hun eigen ontwikkelpad uitstippelen, zowel op persoonlijk als professioneel gebied.’

‘Daarnaast is er extra aandacht voor leidinggevenden. Het doel is dat zij hun teams zo goed mogelijk ondersteunen bij hun ontwikkeling. Met leiderschapstrainingen leren ze meer focus aan te brengen, bijvoorbeeld in de ontwikkelgesprekken.’

3: Ontwikkeling op je eigen werkplek

‘Ons werk vindt voor tachtig procent in de praktijk plaats. Dat is dus ook dé plek om meer te leren. Een mooi voorbeeld is somatische zorg: de lichamelijke zorg, waar door de Wlz steeds meer cliënten in de GGZ behoefte aan hebben. Met hulp van een externe opleidingspartner gaan begeleiders met een verpleegkundige achtergrond hun kennis veel actiever overbrengen op andere collega’s. Bijvoorbeeld met gesprekken op de werkplek, maar ook door de somatische zorg samen uit te voeren.’

4: Kennis intern delen

‘Ook collega’s die geen zorg verlenen of cliëntcontact hebben, leren de nieuwste zorgontwikkelingen kennen. Die kennis hebben zij bijvoorbeeld nodig voor ons gebouwenbeheer: onze gebouwen moeten namelijk aan de meest recente regels voor cliënten voldoen. Ook bij aanbestedingen is deze kennis onmisbaar om als winnaar uit de bus te komen. Daarom gaan collega’s door heel Kwintes deze kennis en ervaring nog meer met elkaar delen.’

5: Kennis delen met cliënten en partners

‘Ook de ontwikkeling van onze cliënten en ketenpartners, zoals behandelaren en aanbieders van acute zorg, vinden we belangrijk. We trainen onze cliënten, zodat ze zelfredzamer worden. Bijvoorbeeld in huurdersvaardigheden om zich te kunnen redden in hun eigen huurwoning. Voor ketenpartners maken we ook een ontwikkelprogramma met cursussen en trainingen, zoals leren omgaan met agressie. Nog lang niet alle cliënten en ketenpartners weten van die mogelijkheden om zich bij ons te ontwikkelen. Daarom willen we ze in 2021 extra onder de aandacht brengen.’

Betere begeleiding dankzij ervaringsdeskundige in het zorgteam

Lees meer!
Terug naar Samen