Spring naar content
Terug naar Wonen

Nieuw wooncollectief voor jongvolwassenen in Veenendaal

Op jezelf wonen, maar wel samen met anderen. In appartementencomplex De Nachtzwaluw in Veenendaal wonen twaalf jongvolwassenen samen. Zeven van hen krijgen begeleiding van Kwintes, de andere vijf hebben geen hulpvraag. In een pilot van een jaar onderzoekt Kwintes of het concept de jongeren een goede basis geeft om straks zelfstandig te wonen.

De bewoners van de Nachtzwaluw zijn tussen de 18 en 27 jaar. Ze hebben allemaal hun eigen appartement, maar houden elkaar wél in de gaten en helpen elkaar bij het opdoen van woonvaardigheden, zoals koken, het onderhouden van het appartement of de administratie. Ook leren ze om sociale contacten op te bouwen met de andere bewoners. Samen zorgen ze voor een fijne leefomgeving.

Begeleiding van Kwintes

De woongroep bestaat uit vijf mensen zonder hulpvraag en zeven mensen mét ondersteuning. Sommige van hen hebben beschermd gewoond, anderen komen vanuit hun ouderlijk huis. De zeven jongvolwassenen krijgen gemiddeld drie uur per week professionele begeleiding van Kwintes. En die hulp is heel breed: van psychologische begeleiding tot hulp bij de financiën.

Minder zorg nodig

De achterliggende gedachte van de Nachtzwaluw is dat de bewoners naast de begeleiding van Kwintes ook een beroep op elkaar kunnen doen. ‘Het daagt ze uit om hulp te vragen. En dat helpt weer om zelfvertrouwen op te bouwen. We zijn benieuwd of ze hierdoor minder hulp van ons vragen op den duur. Als dat zo is, hebben ze minder professionele begeleiding nodig en kunnen we de zorg afschalen’, vertelt projectleider Mariska Vrijs van Kwintes.

Mee ruimte voor starters in Veenendaal

De Nachtzwaluw is ook een antwoord op de krappe woningmarkt. Gemeente Veenendaal, Patrimonium woonservice en Kwintes willen jongvolwassenen op de woningmarkt graag helpen om een betaalbare woning te vinden. De bewoners van de Nachtzwaluw huren een appartement van Patrimonium woonservice, dat hiervoor een leegstaand pand van een zorgorganisatie omzette. Kwintes zorgt alleen voor de professionele ondersteuning van de jongeren met een hulpvraag.

Bewoners doen extra stapje voor elkaar

Voor de bewoners zonder hulpvraag eist de woonvorm extra inzet. ‘Mensen moeten bereid zijn om contact met de buren te zoeken, en daarin een stapje verder te gaan dan ze misschien gewend zijn. Niet alle jongeren hebben daar zin in. Daarom hebben we gericht gezocht naar bewoners via kerken en sociale studies. En dat werkte goed: we vonden al vrij snel geïnteresseerden.’

Contact maken met de anderen

De eerste reacties zijn enthousiast, weet Mariska. ‘Toch blijft het voor sommige jongeren met een hulpvraag een uitdaging om contact met de anderen te zoeken. Ze zijn bang om afgewezen te worden. Al weet ik dat anderen elkaar wel al opzoeken om samen te eten of een drankje te doen.’ Mariska onderzoekt nu of sommige bewoners baat hebben bij een buddy. ‘Met de bewonerscommissie, die uit zes bewoners bestaat, bespreek ik dit soort vragen.’

De pilot duurt een jaar. In oktober 2021 stuurt Mariska weer een vragenlijst op naar de bewoners. Dat geeft inzicht in hoe het gaat op het gebied van sociale ontwikkeling en woonvaardigheden. ‘Is de pilot een succes? Dan willen we in gesprek met de gemeente over de mogelijkheid van meer wooncollectieven.’ En de jongvolwassenen? Die kunnen in de Nachtzwaluw blijven wonen, ongeacht de uitkomst van de pilot. Hun contract is voor onbepaalde tijd.

‘Bij Gewoon Thuis zijn begeleider en behandelaar te gast’

Lees meer!
Terug naar Wonen