Spring naar content
Terug naar Samen

Medezeggenschap in coronatijd: hoe regelt de OR dat?

Wat leeft er onder werknemers? In de wandelgangen konden onze OR-leden het in 2020 niet oppikken. Door de coronacrisis zetten ze online medezeggenschap op poten. Hoe ging dat ze af?

Het was even schakelen begin 2020: een nieuwe OR én een lockdown. Met acht nieuwe leden stond er veel op de agenda: kennisoverdracht, bijscholing én natuurlijk contact leggen met de achterban. ‘De basistraining voor de nieuwe leden werd uitgesteld tot de zomer. Dat was jammer, maar met wat online thuisstudie konden we ook al aardig uit de voeten’, vertelt Madeleine van Leer, coördinerend begeleider bij Kwintes, en OR-lid vanuit Gooi en Vechtstreek.

Vinger aan de pols

Hoe zorgde de OR voor voelsprieten in de organisatie? Ten eerste via persoonlijke mails en telefoontjes met werknemers. Ieder team heeft een contactpersoon OR, bij wie ze kunnen peilen wat er leeft – en vice versa. Ten tweede introduceerde de OR de nieuwsflits: een nieuwsbrief die vijf keer per jaar uitkomt. Hierin deelt de OR met welke thema’s ze zich bezighoudt en wat ze bereikt heeft.

Enquête in de mailbox

De derde oplossing was een enquête via de mail, om zo onderwerpen bij de achterban te verzamelen. Deze werd door 388 medewerkers ingevuld. ‘Voor een eerste enquête best veel, al hoop je natuurlijk altijd op meer’, zegt OR-lid Marijke Goede, persoonlijk begeleider in een ambulant team in Almere. Met de uitkomsten stelde de OR speerpunten op voor 2021.

Minuren onder de loep

Het belangrijkste onderwerp voor de OR in 2020? Het beleid op minuren, zegt Marijke stellig. ‘Door corona en de maatregelen moest de zorg worden afgeschaald. Collega’s konden daardoor niet voldoende uren maken. Die uren moesten ze inhalen, op een later moment of met andere werkzaamheden. Een groep medewerkers maakte zich zorgen over hun minuren. Niet iedereen kon meteen alternatieve werkzaamheden vinden.’ Die minuren kwijtschelden was geen optie: de uren zijn met overheidsgeld betaald, en bedoeld voor zorg.

De OR kaartte de zorgen aan bij de bestuurder en vroeg om een oplossing. Daarop is voor de medewerkers naar maatwerkoplossingen gezocht. Ook is het handboek voor minuren verduidelijkt, zodat medewerkers in de toekomst beter weten waar ze aan toe zijn. ‘Via een beeldscherm gevoelige zaken op een prettige manier overbrengen, dat is het lastigste’, vindt Madeleine. ‘Maar digitaal komen we dus ook een heel eind.’

Ontwikkelen bij Kwintes: van en voor iedereen

Lees meer!

 

Terug naar Samen