Spring naar content

Kwintes in 2020: meebewegen met een pandemie

De Wlz, ambulantisering en natuurlijk corona. Het jaar 2020 was voor Kwintes veelbewogen. Ineke van Hooff, voorzitter van de raad van bestuur van Kwintes, blikt terug én vooruit.

Hoe kijk je terug op 2020?

‘Vanaf maart draaide alles om de coronapandemie. Bij die eerste golf wisten we nog niet waar het naartoe zou gaan, maar gingen we er wel vanuit dat het virus onze organisatie zou raken. Om uitval van collega’s op te kunnen vangen, hebben we de zorg tijdelijk moeten afschalen. Gelukkig waren we snel weer op volle kracht, maar de onzekerheid en beperkte bewegingsruimte drukt zwaar op onze cliënten. Ook voor onze medewerkers is het een lastige periode.’

Wisselende maatregelen, een virus dat muteert, onduidelijkheid over vaccins. Hoe draai je door als alles steeds verandert?

‘We hebben meteen een crisisteam opgezet, dat ons helpt om snel de juiste beslissingen te nemen. Tot op zekere hoogte went deze manier van werken. Maar mentaal valt het onze organisatie steeds zwaarder. Bij het wekelijkse contact met de OR en Centrale Cliëntenraad hoor ik hoe medewerkers en cliënten moe zijn van het gebrek aan perspectief. Dat vergt veel van mensen.’

2020 was voor Kwintes ook het jaar van de Wlz. Wat moest er gebeuren?

‘Voor mensen die langdurig behoefte hebben aan dagelijkse zorg en begeleiding vanwege hun psychische kwetsbaarheid is vanaf 2021 de Wlz opengesteld. Ruim 750 van onze cliënten komen in aanmerking. Kwintes wordt verantwoordelijk voor wonen, begeleiding, verzorging, verpleging en dagbesteding, GGZ-instellingen voor de behandeling. In 2020 hebben we veel voorbereidingen getroffen. Zo dienden we al voor meer dan 600 van de 750 cliënten een Wlz-aanvraag in. Daarnaast sloten we overeenkomsten met de ggz-instellingen die hen behandelen. Verder brachten we in kaart wat de consequenties van de Wlz zijn voor onze medewerkers, zodat we trainingen kunnen ontwikkelen.’

Kwintes werkt met steeds meer stakeholders samen. In 2020 hebben jullie een peiling gedaan. Hoe kijken ze naar Kwintes?

‘We hebben wethouders, ambtenaren, collega-instellingen en GGD’s gevraagd hoe ze de samenwerking met ons ervaren en hoe innovatief en wendbaar ze ons vinden. De conclusie is deels positief: ze zien Kwintes als een professionele organisatie en werken graag met ons samen. Wel werden we gewezen op de beperkte wendbaarheid van onze grote organisatie. Wat we kunnen én willen met de feedback gaan we nu onderzoeken.’

Ook de samenwerking met de OR en Cliëntenraad stond hoog op de agenda. Hoe is daaraan gewerkt?

‘In 2020 is er een nieuwe OR gekozen. Ondanks corona hebben we met de nieuwe OR ook gewerkt aan duidelijke samenwerkingsafspraken. Voor de medezeggenschap van cliënten vormden we een werkgroep. Die dacht mee over hoe we medezeggenschap zo kunnen organiseren dat we op een leuke en effectieve manier samenwerken met de Cliëntenraad. Heel belangrijk, want de van de input van cliënten houdt ons scherp én leidt tot betere kwaliteit van zorg.’

2020 was ook het jaar waarin het onderzoeksprogramma van Kwintes handen en voeten kreeg. Hoe staat de afdeling ervoor?

‘Goed! Ik ben er erg trots op. In ons werkgebied werd weinig onderzoek gedaan, en zorgorganisaties hebben vaak hun eigen aanpak. In ons onderzoeksprogramma zoeken we elkaar op en kijken we samen wat werkt. Daarbij krijgen we ook steun van branchevereniging Valente. Zij helpen ons om landelijk meer inzicht te krijgen.’

Wat zijn de speerpunten voor 2021?

‘We gaan door met het op orde brengen van de cliëntdossiers. Verder buigen we ons over de productiviteit van ambulante begeleiding. De tarieven zijn soms laag, daarom gaan we kijken hoe we de ambulante zorg efficiënter kunnen inrichten zonder dat we inleveren op kwaliteit. Tot slot kijken we hoe we de bedden in onze BW-locaties beter kunnen benutten.’

Tijdens de coronacrisis zijn ook plannen gemaakt voor de lange termijn: de strategie van 2021-2024. Wat zijn de belangrijkste punten?

‘Ambulantisering van de zorg blijft belangrijk. We gaan ons model Gewoon Thuis verder uitbreiden, met als doel om steeds meer cliënten thuis te kunnen begeleiden. Verder onderzoeken we hoe we cliënten in een eerder stadium kunnen begeleiden, zodat ze niet in een beschermd wonen-situatie terecht hoeven te komen. Ook met ons programma Housing First gaan we door. Hierbij werken we samen met corporaties aan zelfstandige woonruimte voor daklozen, zodat wij ze vanuit een stabielere basis kunnen begeleiden bij hun problemen. Die doorstroom creëert ook weer ruimte bij de maatschappelijke opvang.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

‘Het aantal kwetsbare mensen neemt toe – ook door de coronacrisis. We verwachten dat vaker een beroep zal worden gedaan op Kwintes. En dat terwijl gemeenten al de nodige financiële uitdagingen hebben. Een goede relatie met gemeenten, woningcorporaties en andere stakeholders wordt voor ons dus nog belangrijker. Daarvoor zullen we ons dan ook flink gaan inzetten de komende jaren. ’