Spring naar content
Terug naar Toekomst

De eerste opbrengsten van ons nieuwe onderzoeksprogramma

In 2019 startte Kwintes als eerste RIBW in Nederland een eigen onderzoeksprogramma. Inmiddels lopen verschillende onderzoeken, waarbij we ook nauw samenwerken met kennisinstituten, andere RIBW’s en branchevereniging Valente. Wat is er gedaan in 2020? En wat zijn de plannen voor de komende jaren? Directeur Zorg Peter Boon en programmaleider Diana Roeg vertellen.

Om te beginnen nog even kort: waarom een eigen onderzoeksprogramma?

Diana Roeg, programmaleider: ‘Sinds de eerste RIBW’s in het leven werden geroepen, is er maar weinig onderzoek gedaan naar de manier van werken en het effect daarvan op cliënten en begeleiders. En door ambulantisering van de zorg is er meer behoefte gekomen aan toetsing en evaluatie. Daarom zijn we in 2019 gestart met een eigen onderzoeksafdeling. We waren de eerste binnen de sector.’

Welke plannen heeft Kwintes met het onderzoeksprogramma?

Peter Boon, directeur Zorg: ‘We hebben een vijfjarenplan vastgesteld, met speerpunten die voor de hele sector interessant zijn. Het eerste thema is van het zorgaanbod voor jongvolwassenen met  complexere psychische problemen. Het tweede is ambulantisering, met aanbod zoals Beschermd Thuis. Daarnaast zetten we ons in voor betere landelijke monitoring.’

‘Ook kijken we naar de ontwikkelingen in eigen huis: het Innovatielab, uitstroom van cliënten en onze nieuwe aanpak bij financiële dienstverlening. Tot slot doen we onderzoek naar herstel, waaronder ons Individuele Plaatsing en Steun-aanbod, destigmatisering en inzet van ervaringsdeskundigen.’

Hoe gaat het met de lopende onderzoeken?

Diana: ‘Goed! Ik kan er uren over praten, maar zal me beperken tot de twee grootste onderzoeken. Om te beginnen het onderzoek naar innovatie van het zorgaanbod voor jongvolwassenen met complexere psychische problemen. Onze GZ-psycholoog Marieke Bruggemann-Kluvers onderzoekt bij de Academische Werkplaats Geestdrift van Tranzo bij Tilburg University hoe we tot een integraal aanbod voor beschermd wonen kunnen komen, uitgevoerd door een breed behandelteam. We gaan een kwaliteitsmodel ontwikkelen dat integraal werken stimuleert. En daarmee ook het herstelperspectief van jongvolwassenen. In de loop van 2021 kunnen we aan de slag met tussentijdse resultaten van het literatuuronderzoek.’

‘Het tweede grote onderzoek is Beschermd Thuis, dat we samen met zorgaanbieders HVO Querido en Leviaan via Tranzo doen. Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Bij dit vierjarige promotieonderzoek volgen we cliënten die met een intensief wijkgericht aanbod zelfstandig gaan wonen. Dat doen we vanaf hun instroom twee jaar lang. We spreken deze mensen, hun naasten, hulpverleners en wijkgenoten over zorg, herstel, participatie, eenzaamheid, overlast en ondersteuning. Met vragenlijsten brengen we het herstelproces van cliënten in kaart. Deze onderzoeksgegevens leren ons wat goed en minder goed werkt. Zo kunnen we cliënten met intensievere ondersteuningsbehoeften beter ondersteunen en komen er ook voor hen mogelijkheden voor zelfstandig, begeleid wonen in de wijk.’

Passen jullie de inzichten ook meteen toe in de organisatie?

Peter: ‘Met ons onderzoeksprogramma willen we een vliegwieleffect creëren voor innovatie binnen Kwintes.’

Diana: ‘Een mooi voorbeeld hiervan is het bovengenoemde onderzoek naar innovatie van het zorgaanbod voor jongvolwassenen met complexere psychische problemen. De bevindingen die Marieke als onderzoeker doet, vinden hun weg direct naar de praktijk. En andersom: haar ervaringen als GZ-psycholoog komen het onderzoek ten goede.’

Kwintes werkt veel samen op onderzoeksgebied. Waarom is dat?

Diana: ‘Omdat we elkaar nodig hebben en samen de sector versterken. We werken samen met kennisinstituten, zoals Phrenos en Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, om tot breed inzetbare aanbevelingen en handvatten te komen. En ook Valente is als brancheorganisatie een belangrijke partij, omdat die een landelijk bereik heeft en een ingang bij de politiek. Samen kunnen we laten zien wat ons werk betekent en hiermee vormgeven aan kwaliteitsbeleid.’

‘Via Valente krijgen we nu ook meer inzicht in de landelijke cijfers. We ontwikkelen een basisset met gegevens over hoeveel mensen landelijk welk type begeleiding ontvangen, naar geslacht en leeftijd. Hiermee kunnen we verder onderzoek doen, en ambulantisering in kaart brengen. We zijn geïnteresseerd in woonbegeleiding, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.’

Wat zijn de doelstellingen voor onderzoek in 2021?

Diana: ‘In 2021 willen we onze resultaten bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Onze financiers en andere stakeholders informeren en zo meer context geven bij ons werk. Neem ons IPS-aanbod dat onlangs met een “goed” door de modelgetrouwheidsaudit van Phrenos kwam. 33 procent van onze cliënten vindt dankzij IPS een betaalde baan. Je zóu kunnen denken: maar 33 procent? Maar als je de context kent – tot nu toe is het percentage mensen dat werkt maar 3 tot 5 procent terwijl de behoefte tien keer zo groot is – kun je de cijfers beter op waarde schatten.’

 

Terug naar Toekomst