Spring naar content

Steady Base: een stabiele basis voor een zelfstandig leven

Jongeren tussen de 17 en 24 jaar met psychosociale problemen hebben vaak moeite om een passende plek te vinden van waaruit ze zich verder kunnen ontwikkelen. De gemeente Nijkerk en Kwintes wilden daarom zo’n plek creëren. Samen startten ze de pilot Steady Base.

De gemeente Nijkerk vroeg zich af hoe ze jongeren tussen de 17 en 24 jaar kon helpen die emotioneel of sociaal vastlopen. Deze groep bevindt zich in een kwetsbare positie en worstelt met de overgang naar volwassenheid. Relaties, leren, werken en zelfstandig wonen gaan niet vanzelf. Vanaf 18 jaar verschuift de ondersteuning van deze jongeren ook van de Jeugdwet naar de Wmo waardoor hun ondersteuning onderbroken wordt, terwijl het juist in deze fase cruciaal is dat ze doorlopende steun krijgen. Daarom wilde de gemeente samen met Kwintes een alternatief voor deze groep creëren.

Stabiele basis

‘Dat werd Steady Base, Engels voor de stabiele basis die we deze jongeren willen bieden’, legt projectleider Ruth van de Vrugt-Dorst uit. Sinds oktober 2019 wonen acht jongeren in twee huizen in Hoevelaken. Begeleiding is divers en gericht op individuele wensen en plannen van de jongeren. ‘Er komt bijvoorbeeld elke week een huismeester die de jongeren helpt met klussen; ze bouwen een tuinbank, werken in de moestuin en leren kleine reparaties in huis te doen. Naast begeleiding bieden we ook behandeling door een gedragsdeskundige. Deze behandeling, Locus, is erop gericht om te leren zelfredzaam te worden. Zodat ze na een jaar, of uiterlijk twee, kunnen uitstromen naar een eigen huis. Dat krijgen ze bij goed gedrag met urgentie van de gemeente. De combinatie van deze speciale begeleiding, behandeling én urgentie voor een eigen huis is uniek.’

Benieuwd naar onze behandeling Locus? Bekijk de video

Nieuwe kansen

‘We helpen deze jongeren hun plek in de maatschappij te vinden’, stelt Ruth. ‘Onze werkwijze is nog relatief nieuw in Nederland. Jongeren die achttien worden, komen soms in aanmerking voor verlengde jeugdzorg, maar verder is er geen zorg op maat voor hen. Dan voelen ze zich op hun achttiende na een beschermde omgeving in de Jeugdzorg alsnog in het diepe gegooid. Wij leren ze stap voor stap om te wíllen bouwen aan een eigen leven. En we geven ze de tools om dat te kunnen. We betrekken bij de behandeling bijvoorbeeld familie en vrienden, hun eigen netwerk, zodat ze ook na de pilot een goed vangnet hebben. Locus is succesvol en daar wil Kwintes mee door. De pilot Steady Base loopt nu vier maanden. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Tot nu toe ben ik heel trots op wat we hier met begeleiders, behandelaars en vooral de jongeren hebben neergezet.’

Benieuwd naar de andere nieuwe woonvormen van Kwintes? Lees meer over Keerpunt Zuid!

Lees meer