Spring naar content

Scheiden wonen en zorg: ‘In Gooi en Vechtstreek zijn we goed op stoom’

Kwintes bouwt haar beschermd wonen-locaties om en maakt het voor mensen met een kwetsbaarheid mogelijk om in de wijk te wonen, met zorg aan huis. Scheiden van wonen en zorg noemen we dat. Hoe gaan Kwintes, corporaties en cliënten om met deze ontwikkeling? Jolanda van Loon, projectleider woonconcepten bij Kwintes, vertelt hierover.

Wat houdt het scheiden van wonen en zorg concreet in?

‘Het betekent dat we de financiering van de huisvesting loskoppelen van de zorg. Wie als cliënt zelfstandig gaat wonen, is vanaf nu zelf verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Kwintes blijft wel de ambulante zorg verzorgen. Door wonen en zorg te scheiden, werken we mee aan een inclusieve maatschappij. Iedereen moet kunnen meedoen.’

Het scheiden van wonen en zorg is een gevolg van de decentralisatie van de zorg en de afbouw van beschermd wonen. Wat spraken Kwintes en gemeenten hierover af?

‘De afspraak is dat van alle huisvesting voor beschermd wonen een deel intact blijft, bijvoorbeeld voor mensen die vallen onder de Wet langdurige zorg. Dat zijn cliënten die hun hele leven beschermd wonen nodig zullen hebben. De rest van de woningen wordt omgezet naar zelfstandige huurwoningen. Aan de bewoners verlenen wij ambulante zorg.’

Hoe ver zijn jullie met het omzetten van de locaties?

‘We bouwen nu de beschermd wonen-eenheden om naar zelfstandige huureenheden. De ene gemeente wil dat sneller realiseren dan de andere. In de regio Gooi en Vechtstreek zijn we goed op stoom, daar hebben we in ruim een jaar tijd 24 van de 60 wooneenheden omgezet. In Woerden en Zeist pakten we vorig jaar 19 wooneenheden aan en 13 in Almere en Lelystad. Het is belangrijk dat we voldoende tijd hebben om dit zorgvuldig te doen, niet alleen voor onszelf maar ook voor de cliënten. Zij landen beter in hun nieuwe situatie als we hen daarop goed voorbereiden.’

Wat betekent dit traject voor Kwintes?

‘Het is een flinke klus. De woningen blijven onveranderd, maar eromheen verandert wel veel. Op het moment dat we wooneenheden gaan verhuren, krijgen we te maken met het huurrecht. Als Kwintes beschermd wonen-locaties van woningcorporaties of anderen huurt, mogen wij deze niet zomaar onderverhuren aan cliënten. Daar moeten we eerst toestemming voor krijgen. Al met al hebben we een paar maanden nodig om alles wettelijk goed te regelen. Daarna volgt het traject met de cliënt die met allerlei nieuwe financiële regelingen te maken krijgt, zoals een huurovereenkomst, huurtoeslag en verandering van de eigen bijdrage. Het kost de nodige tijd om hen hierop goed voor te bereiden.’

En voor woningcorporaties?

‘Diverse corporaties geven aan dat zij Kwintes graag als intermediaire verhuurder zien optreden. Het voordeel daarvan is dat wij de bewoners begeleiden om goede huurders te zijn. Daarnaast werken corporaties graag met ons samen, omdat wij ons niet alleen op de cliënten richten maar ook op de leefbaarheid in de buurt en de wijk.’

Wat betekent het scheiden van wonen en zorg voor cliënten?

‘Voor cliënten is het een grote verandering. Veel van hen dachten voor een lange periode bij ons te kunnen wonen. Bovendien moeten cliënten de huur zelfstandig betalen en krijgen ze geen zak- en kleedgeld meer. Natuurlijk ontvangen ze wel huurtoeslag en een uitkering. We proberen hen zo goed mogelijk te begeleiden, maar dat neemt niet weg dat bij een nieuwe situatie onzekerheden horen. Dat is niet altijd makkelijk voor onze cliënten en daarom ontwikkelen we nu een speciale training. Hier leren cliënten financiële vaardigheden en hoe ze een goede huurder en buur kunnen zijn.’