Spring naar content

Samenwerking dringt crisissituaties in Lelystad terug

Betere zorg voor mensen met psychische problemen in Lelystad. Daarvoor slaan Kwintes, Woonzorg Flevoland en de Sociaal Wijkteams van Welzijn Lelystad de handen ineen. Hun Stedelijk Integraal Netwerk moet zorgen dat minder mensen in een crisissituatie belanden.

Een man met een psychotische stoornis, een tiener met borderline of een dame met alzheimer. Een paar jaar geleden werden deze mensen misschien opgenomen in een instelling. Nu wonen ze steeds vaker thuis en dat zorgt voor groeiende druk in de wijk. Deze ontwikkeling is een gevolg van de decentralisatie, waardoor de verantwoordelijkheid van het Rijk naar de gemeente is gegaan. De gemeente en burgers lossen zaken nu lokaal op, in samenwerking met organisaties als Kwintes.

Verward gedrag

Ook in Lelystad zoeken we naar oplossingen. De politie krijgt hier steeds vaker meldingen over mensen met verward gedrag, en het aantal crisismeldingen bij ggz-behandelorganisaties stijgt aanzienlijk. De gemeente Lelystad stelt daarom extra budget beschikbaar binnen het Uitvoeringsplan Wmo. Hiermee zetten ze in op begeleiding en ondersteuning van deze kwetsbare groep.

Meer balans

‘Kwintes besteedt dit budget onder andere aan zorg en begeleiding van mensen die bijvoorbeeld psychotisch zijn, zichzelf verwaarlozen of het lastig vinden om hun leven weer op de rit te krijgen’, vertelt Peter Visscher, zorgmanager van Kwintes. ‘In het Stedelijk Integraal Netwerk werken we nauw samen met Woonzorg Flevoland en Welzijn Lelystad. Hierdoor krijgen we mensen met psychische problemen beter in het vizier, kunnen we hen langer volgen, beter begeleiden en ook sneller reageren als er iets aan de hand is. Meer balans, minder escalatie – dat is het idee.’

Passende zorg

Nog een pluspunt van het Stedelijk Integraal Netwerk: zorg kan sneller op- en afgeschaald worden. Met een sluitend netwerk om mensen heen, blijven ze in beeld en ontstaat met afgepaste middelen een veiligere situatie.