Spring naar content

Pilot langdurige ambulante begeleiding bij huiselijk geweld

Kwintes begeleidt in de regio Gooi en Vechtstreek langdurig gezinnen die kampen met huiselijk geweld. Soms is jarenlang ambulante begeleiding nodig om terugval te voorkomen. Nancy Bierenbroodspot van het team ambulante begeleiding legt uit wat deze hulp oplevert.

‘Gezinnen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld, vinden het vaak moeilijk om de draad weer op te pakken. Ze komen uit een onveilige situatie met veel geweld of de acute dreiging daarvan. Als Veilig Thuis de crisissituatie – het geweld of de acute dreiging daarvan – verholpen heeft, kan ze een gezin niet aan haar lot overlaten. Het gezin heeft hulp nodig bij het verwerken van het huiselijk geweld en om terugval te voorkomen. Kwintes vult in de regio Gooi en Vechtstreek het gat op dat Blijf Groep achterliet toen ze stopte met langdurige ambulante begeleiding. Onze pilot loopt sinds 2019. We boden deze hulp ook al aan in de regio’s Amersfoort en Gouda.’

Negatieve patronen doorbreken

‘De kracht is dat we in de gezinnen bouwen aan een veilige thuissituatie zolang als dat nodig is. De meeste families zitten vast in negatieve patronen, maar zijn zich daar vaak niet bewust van. De patronen zijn vanzelfsprekend geworden, maar huiselijk geweld is dat natuurlijk niét. Met elkaar onderzoeken we welk patroon er in huiselijk geweld zit. Gebeurt er bijvoorbeeld alleen iets als de vader of moeder gedronken heeft? Of als een bepaald onderwerp ter sprake komt? Op deze manier geven we het gezin inzicht in de eigen situatie.’

Gedragsregels

‘Uiteindelijk zorgen we ervoor dat de onveilige situatie structureel wordt omgedraaid naar een veilige sfeer voor iedereen. Ik ga regelmatig met alle gezinsleden om tafel om te bespreken hoe het gaat en wat er speelt. Dat doen we gemeenschappelijk én apart. We bespreken dan ook of iedereen zich aan de gedragsregels houdt die we in het begin samen hebben opgesteld en deel uitmaken van het veiligheidsplan. Daar waar mogelijk betrekken wij ook het netwerk van het gezin.’

Het gezin kan ‘herstellen’

‘De pilot is goed ontvangen. We hebben korte lijnen met Veilig Thuis en de Wmo-consulenten van de gemeente. Hierdoor kunnen we snel schakelen en overleggen over een casus. Veilig Thuis is erg tevreden over de samenwerking met Kwintes en geeft aan onze expertise op het gebied van huiselijk geweld als een meerwaarde voor de regio te zien. Onze begeleiding helpt een gezin om langzaam te ‘herstellen’ en uiteindelijk weer veilig te functioneren. Daarom gaan we door met deze vorm van zorg. We willen ervoor zorgen dat we zichtbaarder worden voor meer organisaties. Zodat we nog meer kunnen samenwerken bij cases over huiselijk geweld.’