Spring naar content

Succesvolle aanpak vermindert overlast in Almere-Centrum

Drankgebruik op straat. Bedelen om geld. Onvoorspelbaar gedrag, waar voorbijgangers van schrikken. In Almere-Centrum voelden bewoners, bezoekers en ondernemers zich steeds onveiliger. Daarom bundelden politie, handhaving en bemoeizorg hun krachten in een pilot.

In Almere-Centrum werkten politie en handhaving al intensief samen om overlast tegen te gaan. Maar het was toch een beetje dweilen met de kraan open. ‘Een deel van de overlastveroorzakers is afkomstig van opvanglocaties van Kwintes en het Leger des Heils’, vertelt wijkagent Dion Ringeling. ‘Je kunt ze dus wel wegsturen of een boete geven, maar ze komen steeds weer terug.’

Politie en handhaving betrokken daarom in 2019 bemoeizorg van Kwintes bij de samenwerking. Een goede beslissing, noemt bemoeizorger Erik Blaauw van Kwintes, de gezamenlijke pilot. ‘Deze bewoners en bezoekers van de opvang hebben moeite om hun gedrag te veranderen – sommigen lukt dat nooit. Boetes uitschrijven haalt maar weinig uit, beter kun je ze wegleiden van de plek waar ze overlast veroorzaken. Ik vraag hen bijvoorbeeld mee voor een kop koffie bij de dagopvang. Daar kunnen ze in een rustige omgeving verder praten over hun levens en problemen. Soms komen we dan tot oplossingen.’

Er kijkt altijd iemand mee

De pilot is krachtig in zijn eenvoud. Meldingen van overlast door de doelgroep van Kwintes komen het meest binnen bij de meldkamer van de politie. Die zet de meldingen door naar cameratoezicht en zij schakelen vervolgens bemoeizorg in. De bemoeizorgers van Kwintes zorgen dat ze binnen een kwartier ter plaatse zijn om met de overlastveroorzaker in gesprek te gaan.
Het komt voor dat een overlastveroorzaker weigert weg te gaan, blijft terugkomen of gevaarlijk gedrag vertoont. Dan komt alsnog een handhaver of wijkagent in actie. ‘De lijnen tussen handhaving, politie en Kwintes zijn kort’, zegt Giovanni Rother, operationeel coördinator van de afdeling Stadstoezicht Almere (handhaving). ‘En dankzij realtime cameratoezicht kijkt er altijd iemand mee. Daardoor kan bij problemen snel worden opgeschaald.’

We zien nu dat het loont

De partners zijn te spreken over de nieuwe samenwerking. ‘Niet alleen is de overlast afgenomen’, zegt bemoeizorger Erik, ‘de cliënten worden er ook beter van.’ Giovanni zag na zijn vakantie ook duidelijk het succes van deze pilot bij handhaving. ‘Tijdens mijn afwezigheid besloten mijn collega’s om bemoeizorg niet meer in te schakelen. Ze dachten dat ze dan tijd zouden besparen. Maar bij terugkomst klaagden veel van hen over de werkdruk, terwijl de bemoeizorgers dachten dat het heel goed was gegaan – zij hadden geen enkele melding gekregen. Toen kon ik goed uitleggen wat het nut van de samenwerking is.’ Ook wijkagent Dion is erover te spreken. ‘Mijn collega’s en ik wilden al een tijdje meer samenwerken met hulpverlenende instanties. Nu zien we dat het loont. De korte lijntjes zijn prettig en we houden meer tijd over voor andere taken.’

Nieuwe partners

De pilot heeft inmiddels een vervolg gekregen, met als extra partners het Leger des Heils, GGz Centraal en Amethist Verslavingszorg. Wel zou Giovanni graag meer aandacht zien voor de problemen in Almere-Centrum. ‘Ik zou de pilot het liefst nóg verder uitgebreid zien, naar de avonduren. Onze samenwerking werkt goed voor een groot deel van de overlastveroorzakers, maar niet voor hen met ernstige problemen zoals psychoses of waanbeelden. Zij kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of anderen, maar belanden met het huidige beleid toch steeds weer op straat.’