Spring naar content

Weer aan het werk dankzij IPS

Je wilt weer aan het werk of naar school. Maar hoe pak je dat aan als je bijvoorbeeld autisme hebt, of dakloos bent? Kwintes kan in zo’n geval helpen via een IPS-traject. Jobcoach en trajectbegeleider Marit Kos: ‘Afgelopen jaar vonden 164 deelnemers dankzij IPS een leuke baan of studie.’

Eerst even de feiten: IPS staat voor Individuele Plaatsing en Steun. De methode komt uit Amerika en is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt direct te begeleiden naar een reguliere baan of opleiding, en hen vervolgens te ondersteunen in het behoud daarvan. In Nederland wordt het traject betaald door het UWV of de gemeente. Zij huren ggz-instellingen als Kwintes in voor de coaching en begeleiding.

Bredere doelgroep

‘Oorspronkelijk is IPS bedoeld voor ernstig psychiatrisch patiënten’, vertelt Marit Kos. ‘Inmiddels wordt de methode ingezet voor meer doelgroepen. Vorig jaar hielp Kwintes bijvoorbeeld ook een aantal dak- en thuislozen bij hun zoektocht naar werk. En ook mensen met lichte psychiatrische problemen worden vaker door het UWV of de gemeente naar ons toegeleid. In 2019 begeleidden we in totaal 164 mensen via IPS naar een baan of studie.’

Marit is blij dat de methode voor een steeds bredere doelgroep beschikbaar wordt. ‘We zien mooie resultaten. Deelnemers voelen zich beter nu ze weer werken of studeren. Ze zeggen dat ze veel minder aan hun problemen denken omdat ze zich nu op iets anders kunnen focussen. En dan te bedenken dat ze zonder IPS vaak nergens aan de bak kwamen.’

Niemand uitsluiten

Een IPS-traject start altijd op initiatief van de cliënt. Het UWV, de gemeente, of de persoonlijk begeleider bij Kwintes verwijst vervolgens door naar Marit of haar collega’s. ‘Wij komen meteen in actie’, vertelt Marit. ‘Iedereen verdient een kans om te werken of te leren, wat de diagnose ook is. Samen bespreken we de aanpak. Wat voor werk wil diegene doen? Moeten we de werkplek aanpassen, zodat er bijvoorbeeld minder prikkels zijn? Of is er eerst nog een opleiding nodig om aan de slag te kunnen? Als we alles in kaart hebben, ga ik op zoek naar een werkgever. We hebben inmiddels een vaste pool van werkgevers die graag met ons samenwerken. En soms vinden we ook intern een leuke werkplek. Zo werd Ronald huismeester van onze tijdelijke locatie De Stolpe in Hilversum.’

De kracht van samen

‘Start iemand een IPS-traject bij ons, dan houden we altijd rekening met de diagnose. Als iemand bij ons woont of onder behandeling is, betrekken we ook de persoonlijk begeleider, woonbegeleiding of soms de nachtopvang erbij. Zo creëren we samen de ideale omstandigheden voor de cliënt. Als iemand bijvoorbeeld gaat solliciteren, is het niet fijn om diezelfde dag ook nog een gesprek met een specialist te hebben of te moeten koken op de groep. De focus moet volledig liggen op het vinden van werk of studie.’

Meer gemeenten overtuigen

‘Het UWV omarmt de IPS-methode al jaren’, vertelt Marit. ‘De uitkeringsinstantie subsidieert de trajecten voor mensen met een Wajong-uitkering. Er lopen nu 97 trajecten via het UWV, tegenover 67 via de gemeente. We willen meer gemeenten overtuigen van de kracht van IPS, zodat cliënten met een gemeentelijke uitkering óók vaker mee kunnen doen. Kwintes nam het afgelopen jaar deel aan werkgroep met het UWV en de gemeente Gooi en Vechtstreek om te kijken hoe we dat kunnen regelen. Ik hoop dat in de komende jaren steeds meer gemeenten de positieve effecten van IPS inzien.’

De cijfers

UWV: 97 trajecten afgerond, waarvan 57 gestart in 2019.

 • 15 modulair
 • 26 WerkFit
 • 3 naar werk
 • 13 jobcoach-trajecten

Gemeenten: 67 trajecten afgerond, waarvan 34 gestart in 2019.

 • Almere
 • Amersfoort
 • Dronten
 • Gouda
 • IJsselgemeenten
 • Soest
 • Stichtse Vecht
 • Veenendaal
 • Woerden
 • Huizen
 • Wijde Meren

Catarina: ‘Trajectbegeleider Francisca hielp me bij het vinden van werk.’

‘Ik kom oorspronkelijk uit Portugal’, vertelt Catarina (22 jaar). ‘Op mijn vierde ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb mbo3 schoonheidsspecialiste gedaan en heb daarna de theateropleiding op niveau 4 gedaan maar niet afgemaakt. Ik had het moeilijk thuis, ben uit huis gegaan op aanraden van mijn psycholoog en ging begeleid wonen bij Kwintes.’

Lees haar verhaal!