Spring naar content

Kwintes innoveert!

Kwintes werkt constant aan het verbeteren van de ondersteuning van cliënten om onder andere hun zelfredzaamheid te vergroten. ‘In het Innovatielab van Kwintes onderzoeken we hoe digitale begeleiding er in de toekomst uitziet. In dit digitale laboratorium hebben we het afgelopen jaar diverse innovaties onderzocht.’, zegt Sonja Brouwer, programmamanager I&A bij Kwintes. ‘Dit was zo’n succes dat drie van de vier innovaties een vervolg krijgen.’

Robot Tessa

We hebben het afgelopen jaar onder andere Robot Tessa getest. Een robot die door middel van uitgesproken teksten ervoor zorgt dat je ondersteuning krijgt in je dagstructuur. Sonja: ‘We hebben gezien dat Tessa je zelfredzamer en actiever kan maken. Ook gingen mensen door de robot eerder een praatje maken of naar buiten, terwijl dat voorheen lastig was. Tessa kan tevens je stemming positief beïnvloeden door het geven van tips of muziek. Cliënten zien Tessa zelfs als maatje!’ Sonja geeft verder aan dat het Innovatielab na de eerste testronde gaat kijken of deze innovatie ook bij andere cliënten werkt.

Persoonlijk begeleider: ‘Tessa neemt een stukje zorg weg’

Medicatiedispenser

Een ander succesvol voorbeeld van een innovatie die we in 2019 getest hebben is de medicatiedispenser. Sonja legt uit: ‘Een medicatiedispenser is een afgesloten ‘slimme’ medicijndoos. Deze wordt zo geprogrammeerd dat er een signaal klinkt wanneer het tijd is om medicatie te nemen. Je drukt na het signaal op een knop op het apparaat, waarna er een zakje met de voorgeschreven medicijnen uit het apparaat valt.’ Het succes van de medicatiedispenser is dat het apparaat cliënten meer zelfstandigheid en eigenwaarde geeft. Het gebruik lijkt voor het zorgpersoneel een behoorlijke tijdsbesparing op te leveren. Na de eerste test wordt nu verder onderzocht hoe deze innovatie verder gebruikt kan worden binnen Kwintes.

Cliënt: ‘Ik heb weer een stukje zelfstandigheid terug’

Bottom up

‘In 2020 gaat Kwintes verder met innoveren’, vervolgt Sonja. ‘Met behulp van de digitale ideeënbus kunnen alle medewerkers van Kwintes vanaf 2020 zelf voorstellen doen voor nieuwe innovatie ideeën. Uiteindelijk maakt de organisatie een keuze voor twee innovaties die getest worden, door middel van een stemronde in de organisatie. Voorts geeft ze aan, dat er nog twee innovaties worden gekozen door de stuurgroep Innovatielab. Totaal worden er dus 4 innovaties getest.’

Betere zorg

Als laatste benadrukt Sonja dat Kwintes ook vanuit de zorg werkt aan innovaties. Projecten zoals ‘Gewoon Thuis’ en ‘Buurtcirkel’ zijn hier een voorbeeld van. ‘Om ons werk onder andere digitaal zo goed mogelijk te ondersteunen, moeten we nu starten met experimenteren en ontdekken hoe we met nieuwe methoden en technologie zo goed mogelijk aansluiten bij de zorgvraag van onze cliënten.’

Benieuwd naar andere vernieuwingsprojecten ? Lees over het nieuwe cliëntportaal! 

Lees meer