Spring naar content

Gewoon Thuis: een stap dichterbij zelfstandigheid

Gewoon Thuis is een nieuwe vorm van ondersteuning, waarbij men zelfstandig woont in de wijk en begeleiding van Kwintes ontvangt. Uniek aan Gewoon Thuis is dat een cliënt op ieder moment van de dag, avond, nacht en weekend contact op kan nemen met een begeleider. Als het nodig is, komt er iemand langs. Zo is Gewoon Thuis een volgende stap naar zelfstandigheid voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen. Ook is het een alternatief voor mensen die op de wachtlijst staan voor een beschermd wonen- locatie.

Met Gewoon Thuis krijgen mensen de kans om zich (verder) te ontwikkelen in hun eigen omgeving en meer regie te krijgen over het eigen leven. Verder draagt dit concept bij aan persoonlijk herstel en helpt het om op eigen kracht terug te komen in de maatschappij.

Gewoon Thuis biedt:

  • 24/7 begeleiding
  • Logeren bij terugval
  • Hulp op afstand
  • Netwerk en herstel
  • Werk en Leren

Kwintes leverde in 2019 Gewoon Thuis in de volgende gemeenten: Woerden, Gouda (inclusief omliggende gemeentes), Alphen aan de Rijn, Gooi en Vechtstreek, Veenendaal en Amersfoort. 24/7 begeleiding in combinatie met ‘scheiden woonzorg’ is geleverd in Gooi en Vechtstreek. In 2020 start dit ook in regio Zeist en regio Lelystad. Per gemeente is de zorg op maat geregeld en ook is soms de naam anders. Zo heet dit concept in Woerden en Zeist ‘beschermd thuis’.