Spring naar content

In een half jaar van straat naar school

Jonge schoolverlaters opsporen en weer naar school krijgen: voor veel gemeenten is dat een grote uitdaging. In Almere is tussenoplossing Choose2Improve van Kwintes een belangrijke partner die hulp biedt aan kwetsbare jongeren. Zij boekt al vijf jaar zichtbare successen onder jongeren tussen de 17 en 24 jaar. De meesten gaan binnen een half jaar weer naar school.

Of jongeren zich nou zelf bij Choose2Improve aanmelden, of er terechtkomen via ouders, straatwerkers, reclassering of crisisopvang – ze moeten hier flink aan de bak. ‘Leerlingen krijgen bij ons een lespakket op maat. Ze volgen dan vijf dagen per week basisvakken, zoals Nederlands, Engels, biologie en ICT’, vertelt projectleider Robert Roch. ‘In een half jaar moeten ze op het niveau zijn om bij een volgende onderwijsinstelling te kunnen beginnen en daar een diploma te halen.’

Succesvolle aanpak

Die doorstroming is een succes. Choose2Improve heeft de cijfers om het te bewijzen: afgelopen jaar zijn er van de 37 jongeren die doorstroomden naar het ROC in Almere maar zeven uitgevallen. Van de doorstromers doen er 25 een vervolgopleiding en vijf kregen een baan. Winst voor elk van deze jongeren, maar ook voor de gemeente Almere. ‘Hiermee voorkomen we veel ellende, zoals huisvestingproblematiek, verslaving, schulden en uitkeringen’, stelt Robert.

Het leren mogelijk maken

Choose2Improve is veel meer dan een tussenoplossing waar wordt lesgegeven. Robert: ‘We zorgen ook dat alles eromheen klopt. Dat kan doordat Kwintes veel diensten levert en een groot netwerk heeft. Woont een jongere op straat? Wij zorgen voor crisisopvang en uiteindelijk een woning. Geen geld om te studeren? Wij helpen met studiefinanciering. Via onze leerwerkplaats regelen we zo een fiets om mee naar school te gaan. Dankzij samenwerking met GO! Kinderopvang kunnen jongeren met kleine kinderen ook naar school. En bij verslavingsproblematiek koppelen we een jongere aan Amethist Verslavingszorg, waarmee we samenwerken. Ons netwerk is eindeloos.’

Onderwijs denkt mee

Maar de basis van Choose2Improve blijven de lessen en het leren. ‘Dat is denk ik onze grootste kracht’, stelt Robert. ‘In overleg met docenten van onderwijsinstellingen als het ROC passen we onze lessen continu aan om jongeren op het juiste niveau te krijgen voor een vervolgopleiding. Daarvoor hebben we sinds twee jaar ook een belangrijke samenwerking met het ROC Almere Buiten. Zij adviseren ons over elke jongere die naar hen wil doorstromen. En wij komen elke drie weken bij hen langs om de vinger aan de pols te houden bij doorgestroomde jongeren. Dat werkt goed, er vallen maar heel weinig jongeren uit.’

Duidelijke afspraken

Waarom is Choose2Improve zo’n succes? ‘Omdat we met ons netwerk het leren goed faciliteren en omdat we duidelijk zijn’, stelt Robert. ‘Ik denk dat het jongeren daar vaak aan ontbreekt op school en in de maatschappij. Wij maken na de intake duidelijke afspraken. Houden ze zich daar niet aan, dan liggen ze eruit. En dat gebeurt niet vaak, want de jongeren die bij ons komen willen graag aan de bak. Ze hebben veel te verliezen en als het bij ons niet lukt, dan blijven er weinig kansen over. Bij ons kiezen ze echt om zichzelf te verbeteren en wij helpen hen daarbij, op alle vlakken.’