Spring naar content

Drie vragen over de 24/7 bereikbaarheidsdienst

Mensen met een psychiatrische achtergrond horen zoveel mogelijk in de wijk thuis. Maar zo’n inclusieve samenleving ontstaat niet vanzelf. Kwintes ondersteunt deze kwetsbare doelgroep in de regio Gooi en Vechtstreek met een speciale 24/7 bereikbaarheidsdienst. Drie vragen over deze dienst aan Kwintes-medewerker Mihaela Schippers.

Wat is de 24/7 bereikbaarheidsdienst?

‘Een nummer dat cliënten dag en nacht kunnen bellen om een hulpverlener te spreken. Bijvoorbeeld wanneer ze ’s nachts nare gedachten hebben of verward zijn en niet kunnen wachten tot de volgende ochtend. De 24/7 bereikbaarheidsdienst ondersteunt deze cliënten aan de telefoon en biedt een luisterend oor. Ook schatten we in of iemand genoeg heeft aan een gesprek met ons of meer hulp nodig heeft. Naast cliënten kunnen ook politie, gemeente en andere organisaties ons op dit nummer bereiken. Zij bellen wanneer ze signalen binnenkrijgen over verwarde personen of zorgmijders die overlast veroorzaken. Dan vervullen wij een coördinerende rol, we leggen lijntjes met andere zorgdiensten en instanties om de betreffende persoon op te vangen.’

Waarom is deze dienst nodig?

‘Door de afbouw van het aantal beschermd wonen-locaties wonen steeds meer mensen met psychiatrische klachten zelfstandig in de wijk. Ze krijgen natuurlijk ambulante begeleiding, maar die is er niet dag en nacht. De 24/7 bereikbaarheidsdienst vult dat gat op, zodat mensen op elk moment van de dag aan de bel kunnen trekken als het niet goed gaat. Ook ’s nachts, als dat nodig is. Toen er nog geen 24/7 bereikbaarheidsdienst was, waren we soms nét te laat met hulp. Het is weleens voorgekomen dat iemand een psychose kreeg, waarbij we dachten: als we net iets eerder op de stoep hadden gestaan, dan had de psychose voorkomen kunnen worden. Met deze nieuwe dienst zijn we er eerder bij.’

Wat levert deze dienst op voor de cliënt, de gemeente en de samenleving?

‘Uiteindelijk levert die meer zelfredzaamheid op voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. En doordat mensen een vangnet hebben, is er minder overlast in de buurt. Als we meteen hulp bieden, voorkomen we veel crisissituaties. Iedereen met een beschikking voor deze dienst kan bellen, zonder afspraak. Ook cliënten van andere zorginstanties. Elke twee weken overleggen we met andere zorgverleners uit de regio en bespreken we belangrijke situaties. Zo bieden we samen passende zorg voor ongeplande zorgvragen op elk uur van de dag.’

Benieuwd hoe wij nog meer cliënten begeleiden bij het zelfstandig wonen in de wijk? Lees over hoe wij terugval proberen te voorkomen! 

Lees meer