Spring naar content

Medewerkerstevredenheid

7,3

TEVREDENHEID

Tevredenheid kan worden uitgelegd als het gevoel van welbevinden dat de medewerker door het werk ervaart. Een medewerker is tevreden als het werk en de werkomgeving (de organisatie) tegemoetkomt aan wat hij wil, verlangt of waardeert.

7,8

BETROKKENHEID

Betrokkenheid is de mate waarin medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie. Medewerkers die betrokken zijn, vinden zichzelf bij de organisatie passen, staan achter de doelstellingen van de organisatie én vinden het leuk om bij de organisatie te blijven werken.

7,5

BEVLOGENHEID

Bevlogenheid is de mate van bezieling die medewerkers ervaren in het werk. Bevlogen medewerkers krijgen energie van hun werk, zijn trots op het werk dat ze doen en ervaren hun werk als zinvol.

7,1

WERKGEVERSCHAP

Organisaties die werken aan goed werkgeverschap, stellen hun medewerkers in staat om optimaal en op een prettige manier te presteren. Er zijn verschillende elementen die het presteren van medewerkers positief beïnvloeden: trots zijn op de organisatie, blij zijn met werk dat je doet, achter de doelen van de organisatie staan, waardering voelen en de kans krijgen om te doen waar je goed in bent. Organisaties die hier actief aandacht aan besteden, zien een hogere medewerkersproductiviteit en worden tegelijk gewaardeerd als goede werkgevers.

Cliënten

8.577
CLIËNTEN

1.515
CLIËNTEN MET BUDGETBEHEER

1.732
CLIËNTEN BESCHERMD WONEN

5.520
CLIËNTEN MET INDIVIDUELE BEGELEIDING

1.026
CLIENTEN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN VROUWENOPVANG

De genoemde aantallen zijn het aantal cliënten, op basis van de geleverde zorg en op basis van alle financieringsstromen. De Kwintes-gebiedsindeling is op basis van de Kwintes-indeling (cliënten met Wlz, DBC, rekening eigenzorgteam, Justitie toegewezen o.bv. team aan een gebied). Kleine gemeenten zijn bij de Kwintes-gebieden weergegeven. Inloop cliënten bij de maatschappelijke opvang zijn niet meegerekend.

Medewerkers

1.957 (1534 FTE)
KWINTES MEDEWERKERS

192
STAGIAIRS

362
VRIJWILLIGERS

Overig

Cijfers

  • 8.0 rapportcijfer UWV jobcoaching
  • 7.8 cliënttevredenheidscijfer