Terug naar het archief

‘Onze crisisteams vergroten onze slagkracht’

Hoe zorg je er als RIBW voor dat de organisatie blijft draaien tijdens een pandemie? Manager P&O Lonneke Op ’t Broek en manager Beleidsbureau Zorg Joan Muijsken blikken terug op een jaar coronacrisis.

Hoe snel kwam Kwintes in beweging na de eerste coronabesmettingen in Nederland?

Lonneke: ‘Snel! We hebben gelijk twee crisisteams opgetuigd. Een operationeel team, met een afvaardiging uit diverse disciplines, en een beleidsteam waarin het MT en onze bestuurder Ineke van Hooff slagvaardig beslissingen nemen. Daarnaast hebben we een mailbox en een telefonische steunlijn opgezet voor alle vragen van medewerkers. Ook versturen we regelmatig een update naar de medewerkers, en hebben we inzicht in hun zorgen en behoeften dankzij een extra medewerkertevredenheidsonderzoek.’

Hoe belangrijk zijn de crisisteams voor Kwintes?

Joan: ‘Enorm belangrijk, omdat ze onze slagkracht vergroten. Een mooi voorbeeld uit het begin van de crisis is de quarantaineafdeling in , die op verzoek van het crisisteam door een groep betrokken en enthousiaste medewerkers in de regio uit de grond is gestampt. Hier was plaats voor zieke cliënten die in hun eigen woning of de maatschappelijke opvang niet in quarantaine konden. Sinds december 2020 is het vaccineren van cliënten en begeleiders een belangrijk thema. We vallen als RIBW een beetje tussen wal en schip, en dat levert veel onduidelijkheid op. In de crisisteams bespreken we de praktische vragen en de ethische dilemma’s. Wat als iemand onder curatele staat en er onenigheid ontstaat tussen curator en cliënt over wel of niet vaccineren? En wat als cliënten willen weten of hun begeleiders wel of niet gevaccineerd zijn?’

In de eerste lockdown werkte bijna heel Kwintes vanuit huis. Hoe was dat?

Joan: ‘Beeldbellen stond al voor de coronapandemie op onze agenda, maar begeleiders waren er huiverig voor. Tijdens de eerste lockdown werd voor het begeleiden van met name ambulante cliënten beeldbellen belangrijk. Daardoor hebben we heel duidelijk de beperkingen van deze vorm van begeleiding gezien, maar zeker ook voordelen. We moeten het nog uitgebreid evalueren, maar een mix van beeldbellen en begeleiding op locatie is in veel gevallen heel goed haalbaar. De combinatie van online contact en samenwerken op de werkvloer geldt ook voor andere afdelingen binnen Kwintes. Online vergaderen bleek heel efficiënt, maar voor intervisie of training moet je toch echt in dezelfde ruimte zijn.’